Pārlekt uz galveno saturu
Pasākumi notiek piektdienās plkst. 7.30–9.00 tiešsaistē, platformā Zoom; saite tiks nosūtīta uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi iepriekšējā dienā.
Personas dati
Par datu apstrādi

Datu pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte, vienotais reģistrācijas nr. 90000013771
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, www.rsu.lv, +37167409278 (turpmāk tekstā – Universitāte).

Datu aizsardzības speciālista kontakti: e-pasts: personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv, tālrunis +371 67409144.

Personas datu apstrādes nolūki – anketa par studijām Rīgas Stradiņa universitātes absolventiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Personas datu saņēmējs: RSU darbinieki. Personas dati netiek nodoti citām personām.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Universitāte nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Personai jebkurā gadījumā saglabājas tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131.

Personas datu apstrāde un glabāšana

Personas dati tiek glabāti 6 mēnešus vai līdz piekrišanas atsaukšanai.

Personas tiesības

Personai ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus glabā Universitāte. Tāpat personai ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu, kā arī dzēšanu – persona var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ar papildu informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikā.

 

* Obligāti aizpildāms lauks