Pārlekt uz galveno saturu
Mērķauditorija

Vakcinācijas iestādes rekomendētas praktizēttiesīgas ārstniecības personas un medicīnas asistenti (studējošie) – uz mācībām darbinieku nosūta darba devējs (vakcinācijas iestāde), individuāli izvērtējot katra darbinieka atbilstību.

Darba devējs (vakcinācijas iestāde), atlasot darbiniekus mācībām, ņem vērā šādus kritērijus:

 1. Darbinieks vakcinācijas iestādē veiks iedzīvotāju vakcināciju pret Covid-19
 2. Darbinieka līdzšinējais ikdienas darbs nav saistīts ar vakcināciju (ar jebkurām vakcīnām)
 3. Darbiniekam ir VM noteiktā profesija un profesijai atbilstīgais kritērijs mācībām:
  • Mācības ir rekomendētas: ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, zobārsts, ja  ikdienas darbs nav saistīts ar vakcināciju vai arī ilgstoši nav strādāts profesijā
  • Mācības ir stingri rekomendētas: medicīnas asistents (studējošais), radiologa asistents, biomedicīnas laborants, fizioterapeits, ergoterapeits, masieris, podologs,  kosmētiķis, skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, radiogrāfers – vakcināciju veic ārsta, ārsta palīga, māsas vai vecmātes tiešā uzraudzībā
  • Mācības ir obligātas: māsas palīgs, optometrists, zobu higiēnists, zobārsta asistents, zobu tehniķis, fizioterapeita asistents, ergoterapeita asistents, audiologopēds, mākslas terapeits, uztura speciālists, tehniskais ortopēds – vakcinācijas iestāde iesaista vakcinācijā kā pēdējos tikai tad, ja no iepriekšējām profesiju grupām personālu nevar piesaistīt. Vakcināciju veic ārsta, ārsta palīga, māsas vai vecmātes tiešā uzraudzībā
Norises datumsAtkārtoti, atbilstīgi vajadzībai
Tuvākais mācību norises laiks
 • Teorija: 10. maijs, 12.00–15.15
 • Praktiskās mācības: datums tiks saskaņots individuāli – viena (cita) diena (4 akadēmiskās stundas) pēc teorijas apguves
Kursa apjoms

8 akadēmiskās stundas (4 stundas teorija, 4 stundas praktiskās mācības)

Programma

Teorētiskā daļa
 • Aktuālā COVID-19 vakcinācijas organizācijas kārtība, vakcinācijas kabineta aprīkojums, rīcība ar to, vakcinācijas komandas sadarbība, atbalsta un konsultēšanās iespējas
 • COVID-19 vakcīnas uzbūve un darbības principi, riska grupas, kontrindikācijas, piesardzības pasākumi
 • COVID-19 vakcīnas vizuālais novērtējums, derīguma termiņš, uzglabāšana pirms lietošanas
 • COVID-19 vakcīnas transportēšana, aukstuma ķēdes uzturēšanas pamatojums un nozīme, aukstuma ķēdes nodrošināšana un rīcība prasību pārkāpuma gadījumā (saziņa un organizatoriskie jautājumi)
 • Prasības personas datu apstrādei un darbam ar medicīnisko dokumentāciju

 

Apmācāmo skaits: bez ierobežojuma
Plānotais laiks: 4 akadēmiskās stundas
Mācību forma: attālināti, platformā Zoom

Praktiskā daļa
 • Injekciju tehnika – klienta pozicionēšana, atbilstošas injekcijas vietas izvēle un noteikšana, vakcīnas sagatavošana saskaņā ar vakcīnas ražotāja norādījumiem, darba vietas sagatavošana vakcinācijai atbilstoši  higiēnas un aseptikas prasībām, devas noteikšana, vakcīnas ievadīšanas tehnikas
 • Vakcinācijas aprīkojuma (šļirces, flakoni u.c.) droša iznīcināšana
 • Iespējamās blakusparādības, rīcība blakusparādību gadījumā - anafilakse un neatliekamās medicīniskās palīdzības apmācība, reaģēšana uz tūlītēju nopietnu nevēlamu notikumu pēc vakcinācijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības aprīkojums, tā pieejamība un pielietojums
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana – prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem vakcinācijas laikā, to pareiza lietošana
 • Komunikācija ar klientu

 

Apmācāmo skaits: 6–8 personas vienā grupā
Plānotais laiks: 4 akadēmiskās stundas
Mācību forma: klātiene
Mācībās izmantojamais aprīkojums: aprīkojums intramuskulāro injekciju apguvei, tajā skaitā, injekciju trenažieris; aprīkojums pamata kardiopulmonālai reanimācijas apguvei, tostarp klīnisko prasmju apguves simulators, aprīkojums individuālās aizsardzības līdzekļu izmantošanas apguvei


Pieteikumu var aizpildīt gan darba devējs, gan pats darbinieks.

Pēc pieteikuma saņemšanas RSU Tālākizglītības centrs sazināsies ar pieteikumā norādīto darba devēju, lai pārliecinātos par atbilstību mērķauditorijai. Dalība mācībās tiks apstiprināta tikai tiem interesentiem, kuriem vakcinācijas iestāde (darba devējs) apstiprinās, ka plāno iesaistīt konkrēto darbinieku vakcinācijas pret Covid-19 veikšanā.


Vārds, uzvārds
Specialitāte

Nolūkā nodrošināt personas datu korektu apstrādi, informējam, ka norādot savus personas datus pieteikuma anketā Jūs piekrītat sniegto personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, telefona numurs, darba vietas nosaukums, specialitāte) apstrādei un uzglabāšanai, kas nepieciešama šīs neformālās izglītības profesionālās pilnveides programmas administrēšanai, tajā skaitā, apliecības saņemšanai.

Reģistrējoties dalībai konkrētajā neformālās izglītības profesionālās pilnveides programmā un piedaloties tās aktivitātēs, Jūs apliecināt savu piekrišanu iepriekš minēto personas datu apstrādei noteiktajam mērķim.

Dotā piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukumam.