Pārlekt uz galveno saturu
  • Diskusijas norises laiks: ceturtdiena, 15. septembris, pulksten 18
  • Vieta: RSU Anatomijas muzejs Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (pagalmā)

 

Par diskusiju ciklu Zinātnes, kultūras mantojuma un ideoloģijas krustpunkti RSU muzeja krājumā

personas dati
Dalībnieku ierobežojums: 35
Personas datu apstrāde

Datu pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte, vienotais reģistrācijas nr. 90000013771
Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, www.rsu.lv, +37167409278 (turpmāk tekstā – Universitāte).

Datu aizsardzības speciālista kontakti: e-pasts: personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv, tālrunis +371 67409144.

Personas datu apstrādes nolūki – reģistrācija dalībai diskusijā Hipnoze.

Kādi personas dati var tikt apstrādāti

  1. Personas vārds, uzvārds – nepieciešami personas identificēšanai.
  2. E-pasta adrese – lai varētu sazināties ar personu, kā arī nosūtīt nepieciešamo informāciju.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Personas datu saņēmējs: pasākuma dalībnieki, Universitātes darbinieki.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
Universitāte nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Personai jebkurā gadījumā saglabājas tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, tālrunis: 67223131.

Personas datu apstrāde un glabāšana

Pasākuma pieteikums Universitāte tiks dzēsti pēc pasākuma norises beigām. Pasākuma videoieraksts un fotogrāfijas tiks glabātas, kamēr pasākuma informācija būs aktuāla. Pēc šo termiņu notecējuma personas dati tiek dzēsti.  

Kādas ir personas tiesības

Personai ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus glabā Universitāte. Tāpat personai ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu, kā arī dzēšanu – persona var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ar papildu informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikā.