Pārlekt uz galveno saturu
Mērķauditorija
Ārsti, funkcionālie speciālisti
Kursa apjoms
8 akadēmiskās stundas (1 diena): teorija – 3 st., prakse – 5 st.
No
Līdz
Norises laiks
Grupa nokomplektēta
Valoda
Latviešu

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas praktiskās pielietošanas iespējām, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas veselības domēnos un ar veselību saistītos domēnos ietilpstošo kategoriju pielietošanā personas funkcionēšanas spēju novērtēšanā, līdz ar to prast izvērtēt personas funkcionēšanu, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Tēmas

  • Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (turpmāk: SFK) un SFK praktiskās pielietošanas iespējas: SFK mērķi, SFK teorētiskās lietošanas iespējas, SFK daļas un komponentes, SFK kategoriju līmeņi, klasifikācija ar definīcijām, SFK ietverto kategoriju apzīmētāji, SFK saistība ar novērtēšanas instrumentiem
  • SFK pielietošana personas funkcionālo spēju novērtēšanā un SFK pielietošana rehabilitācijas procesā
  • Veselības traucējumu izraisītu funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšana: SFK kategoriju pielietošana fizisku traucējumu (redzes, dzirdes, kustību u.c.) izvērtēšanā, SFK kategoriju pielietošana garīgu traucējumu izvērtēšanā
  • SFK un cilvēki ar nespēju: SFK lietošanas ētiskās vadlīnijas, atbalsta pasākumu izvērtēšana funkcionēšanas ierobežojumu radīto seku mazināšanai

Mācību metodes

  • Lekcija
  • Praktisks darbs grupās
  • Diskusijas, jautājumi
  • Uzdevumu risināšana

ESF kursi

RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
Telpa: D-202
Tālrunis: +37167062635
E-pasts: esfkursi [at] rsu.lv