Arņa Vilka promocijas darba aizstāvēšana medicīnā Pārlekt uz galveno saturu

19. septembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē, Arnis Vilks aizstāvēs promocijas darbu Vispārējās un reģionālās anestēzijas saistība ar beta-herpesvīrusu aktivāciju un imunoloģiskajām izmaiņām ilgstošās mikrovaskulārās brīvā lēvera operācijās.

Atrašanās vieta kartē

Telpa
Senāta zālē