Pārlekt uz galveno saturu

1. decembrī plkst.18.00 notiks tiešsaistes diskusija Kristietība un nacionālisms mūsdienu Centrāleiropā un Austrumeiropā. Sarunā piedalīsies RSU vieslektors Džuzepe Tateo (Giuseppe Tateo), RSU docents Klāvs Sedlenieks un RSU pētniece Agita Misāne. Diskusija tiek organizēta ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu.

Pasākums notiks platformā Zoom. Lūdzam iepriekš reģistrēties.

Katrs dalībnieks, balstoties savos pētījumos, piedāvās īsu refleksiju par pasākuma centrālo tēmu. A. Misāne stāstījumā Reliģijas un nacionālismi – apmaiņa un sacensība. Skats no Latvijas piedāvās kompleksu skatījumu uz to, kā nacionālisma kustības Latvijā pagātnē un mūsdienās izmantojušas un turpina izmantot reliģiskos simbolus un reliģiskās jūtas. K. Sedlenieks savā refleksijā Kristietība – etnisko piederību noteicošais faktors Melnkalnē iezīmēs to, kā reliģija Melnkalnē ir gan vienojošs, gan sabiedrību šķeļošs spēks, jo tā ļauj katram atkarībā no viņa politiskās pārliecības justies vairāk vai mazāk serbam. Savukārt Dž. Tateo savā prezentācijā Baznīcu būve kā nācijas celšana: jaunās katedrāles Centrāleiropā un Austrumeiropā salīdzinās piecas nesen uzceltas katedrāles Bukarestē, Maskavā (divas), Tbilisi un Varšavā  un ieskicēs, kā tās slavina vairākuma reliģijas identificēšanu ar valsti un nacionālo piederību. Stāstījumiem sekos diskusija.

Par sarunas dalībniekiem

A. Misāne ir reliģijas studiju pētniece, kas ieguvusi doktora grādu Latvijas Universitātē un publicējusi vairākus rakstus par reliģiju un nacionālismu Latvijas ideju vēsturē. Šobrīd RSU īsteno projektu Memento mori: dzīves noslēgums, nāve un iztēlotā pēcnāve mūsdienu Latvijas iedzīvotāju dzīvespasaulē.

K. Sedlenieks ir sociālais antropologs un RSU docents. Kopš šā gadsimta sākuma veicis pētījumus Melnkalnē un īpaši interesējas par politikas antropoloģiju un valsts izpēti. Publicējis rakstus par korupciju, mieru, dzimti, valsti un citiem tematiem.

Dž. Tateo ieguva doktora grādu Maksa Planka Sociālās antropoloģijas institūtā. Viņš specializējas pareizticības antropoloģijā un ir veicis lauka pētījumus Rumānijā un Moldovā. Šogad iznākusi viņa grāmata Under the Sign of the Cross. The People’s Salvation Cathedral and the Church- Building Industry in Postsocialist Romania.

Pasākums notiks angļu valodā.

Diskusiju organizē Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas antropologu biedrību.

Telpa
tiešsaistē, platformā Zoom
Datums:

Kontaktinformācija