Pārlekt uz galveno saturu

Lekciju cikls Angļu valoda zinātnē paredzēts īpaši jaunajiem doktorantiem un pētniekiem; lekcijās tiks aplūkoti dažādi aktuāli zinātniskās angļu valodas aspekti.

Lekciju cikla sākumā tiks skatīti jautājumi par pētniecisko tekstu kā komunikatīvo aktu; aplūkosim angļu valodas zinātniskā stila īpatnības, iespējamos starpkultūru aspektus un terminoloģiju. Tiks aplūkoti arī dažādi jautājumi par teksta makrostruktūru un mikrostruktūru. Tiks pievērsta uzmanība apgalvojumiem, sensacionālismam, pārspīlējumiem lingvistiskā aspektā. Lekciju ciklā tiks skatīti arī rakstības, gramatikas, interpunkcijas atsevišķas problēmas. Lekciju cikla noslēgumā tiks aplūkoti tādi zinātniskā teksta vēstījuma veidi kā apraksts, salīdzinājums, pretstatījums, naratīvs, kā arī rediģēšanas, labojumu un teksta kvalitātes jautājumi.

Guntars Dreijers (attēlā) asociētais profesors salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā. Patlaban aktīvi sadarbojas ar augstskolām Latvijā (Ventspils Augstskolu, RISEBA, Latvijas Universitāti) un citās valstīs (Dienvidbretaņas Universitāti Francijā, Serres TEI Grieķijā, Dužģes Universitāti un Bandirmas Universitāti Turcijā, Portu Universitāti Portugālē). Līdz šim nodarbības vadījis arī dažādās akadēmiskajās apmaiņas programmās, piemēram, Rietumanglijas Universitātē Lielbritānijā, piedalījies starpvalstu akadēmiskajos projektos Somijā, Čehijā, ASV. Pētnieciskā darbība saistīta ar tulkojumzinātnes jautājumiem, lingvokulturoloģiju, juridisko lingvistiku. Asociētais profesors piedalījies ārzemju augstskolu rīkotajās konferencēs, uzstājoties plenārsēdēs ar referātiem, darbojas vairākās ārzemju izdevniecību redkolēģijās. Patlaban aktīvi turpinās darbs Valsts pētījumu programmā Latviešu valoda, Erasmus+ programmā Tulkošana un lingvistiskā daudzveidība Eiropas Savienībā un Docētāji tālmācībā.

guntars_dreijers.jpg

Saturs 

2/06

16.15–17.45

Revising, Editing, Proofreading

Research texts require a thorough reviewing of language and content before submitting the final version. Patience, diligence are personal attributes that should be supplemented with a critical overview on the final draft. In what ways can we facilitate the process of polishing the draft?

After each class, participants will also receive the course materials. We will use the zoom platform for meeting. Any other additional links will be provided during Zoom classes. Participants will be kindly asked to participate in doing online exercises and quizzes during classes.

Aizvadītās lekcijas šajā ciklā

21/04

16.15–17.45

Research Text as a Communicative Act. Language of Research Decisions

Firstly, we are exploring a research text as a communicative act with a specific organization, aim and objectives. To clarify text-specific aspects, we will pay attention to language of research decisions that encompasses a range of topics – precision, accuracy, planning, outlining, defining, etc.

28/04

16.15–17.45

Scientific Style. Intercultural Aspects in Scientific Writing. Terminology

Do scientific texts have stylistic markers or are they devoid of them? Language for research purposes highlight terminological density and clarity. Can we establish any intercultural patterns across a diversity of domain-specific scientific texts? We will analyse some samples and ideas on the possibility of intercultural aspects in research texts.

5/05

16.15–17.45

Hedging, Vagueness, Sensationalism, Exaggeration. Errors of Reasoning versus Linguistic Creativity

When writing we may fall into traps of unpolished and unrefined language usage. How do we detect some major issues of being caried away from the main focus? What are some errors of reasoning as reflected by language? Here, we will consider some pros and cons of the authorial idiolect and claims we make in scientific writing.

19/05

16:15–17:45

Constraints in Scientific Writing: Grammar, Punctuation, Spelling

Accuracy reflects reasoning and compliance with requirements. We will look at select problems of the foundation of the text – grammar, punctuation, and spelling. However, they are not only constraints, but they also contribute to clarity and precision.

25/05

15.30–17.00

Describing, Comparing, Contrasting, Narrating

Research texts involve a variety of modes of informing about the study. Processes of informing entail specific vocabulary, syntactical and textual organization. Here, we will also do some short practical exercises to establish differences among modes of informing.

Zoom saite tiks nostūtīta reģistrētājiem dalībniekiem lekcijas dienā.

PIETEIKTIES

Telpa
tiešsaistē Zoom
Datums:

Kontaktinformācija