Pārlekt uz galveno saturu

Doktoranti, pētnieki un docētāji aicināti apmeklēt RSU Doktorantūras skolas rīkoto lekciju ciklu English for Academic and Research Purposes.

Mācību vide: zoom, forms.office, e-saziņa (e-pasts)

Kursa autors

Guntars Dreijers (attēlā) asociētais profesors salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā. Patlaban aktīvi sadarbojas ar augstskolām Latvijā (RSU, Ventspils Augstskola, RISEBA, Latvijas Universitāte) un citās valstīs (Dienvidbretaņas Universitāti Francijā, Serres TEI Grieķijā, Dužģes Universitāti un Bandirmas Universitāti Turcijā, Portu Universitāti Portugālē). Līdz šim nodarbības vadījis arī dažādās akadēmiskajās apmaiņas programmās, piemēram, Rietumanglijas Universitātē Lielbritānijā, piedalījies starpvalstu akadēmiskajos projektos Somijā, Čehijā, ASV. Pētnieciskā darbība saistīta ar tulkojumzinātnes jautājumiem, lingvokulturoloģiju, juridisko lingvistiku. Asociētais profesors piedalījies ārzemju augstskolu rīkotajās konferencēs, uzstājoties plenārsēdēs ar referātiem, darbojas vairākās ārzemju izdevniecību redkolēģijās. Patlaban aktīvi turpinās darbs Valsts pētījumu programmā Latviešu valoda, Erasmus+ programmā Tulkošana un lingvistiskā daudzveidība Eiropas Savienībā un Docētāji tālmācībā.

guntars_dreijers.jpg

Saturs

22/03

16.20–17.50

1. Writing for Academic Purposes: Techniques and Strategies, Problems

20/04

16.20–17.50

2. Vocabulary and Grammar Exercises

18/05

16.20–17.50

3. Elements of Writing: Argument, Discussion, Cause and Effect, Comparison, Definitions, Examples, Generalisations

9/06

16.00–17.30

4. Writing for Research Proposals

 

29/06

16.00–17.30

5. Poster Presentations

Zoom saite tiks nostūtīta reģistrētājiem dalībniekiem lekcijas dienā.
Telpa
tiešsaistē, platformā Zoom
Datums:

Kontaktinformācija