Pārlekt uz galveno saturu

Kvantitatīvā pētniecība daudziem jaunajiem doktorantiem un arī docētājiem sociālajās zinātnēs un medicīnā visdrīzāk ir ierasta lieta, turpretī kvalitatīvo un jaukto pētījumu dizaini varētu būt mazāk pazīstami vai pat pilnīga terra incognita

Piedāvātie vebināri aicinās uz satikšanos ar šiem, kopš pagājušā gadsimta beigām pasaules zinātnē arvien plašāk pielietotajiem dizainiem un, iespējams, iedvesmos jauniem, citāda veida un citādu paradigmu pētījumiem un neparastiem ceļojumiem jēgas, pieredzes un interpretācijas pasaulē.

Lektore

Dr. psych. Anita Pipere – DU un RSU profesore, vadošā pētniece, Latvijas Zinātnes padomes eksperte psiholoģijā un pedagoģijā un ekspertu komisijas sociālajās zinātnēs locekle, DU promocijas padomju psiholoģijā un izglītības zinātnēs locekle, DU un LU profesoru padomju locekle psiholoģijā. Vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju autore, četru kolektīvo monogrāfiju par zinātnisko pētniecību un zinātnisko rakstīšanu zinātniskā redaktore un līdzautore. Divdesmit gadu pieredze, dažādās Latvijas augstskolās docējot studiju kursus par kvalitatīvo pētniecību. Uzstājusies ar prezentācijām ap 50 starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, darbojusies kā zinātniskās komitejas locekle 20 starptautiskajās konferencēs, redkolēģijas locekle vairākos starptautiskos recenzējamos un citējamos žurnālos.

Saturs

3/11

15.30–17.00

1. vebinārs. Kvalitatīvo pētījumu dizaini

Pirmā vebināra saturs balstīsies uz nelielu ievadu kvalitatīvajā pētniecībā un īsu ieskatu populārākajos kvalitatīvo pētījumu dizainos (naratīvajā pētījumā, etnogrāfijā, darbības pētījumā, pamatotajā teorijā u. c.). Īpaši noderīgs varētu būt skaidrojums par katra dizaina izmantošanas iespējām un kontekstu, norādes uz papildus izmantojamo literatūru. Stundu ilgai lekcijai sekos diskusija, refleksijas un iespējas uzdot jautājumus.

24/11

15.30–17.00

2. vebinārs. Jaukto pētījumu dizaini

Otrais vebinārs piedāvās iepazīties ar jaukto pētījumu dizainu rašanos un filozofiskajiem pamatiem, dos iespēju izprast galvenos jaukto pētījumu dizainus un to izmantošanas kontekstus, sniegs šo dizainu ilustrācijas, izmantojot dažādus jaukto pētījumu publikāciju piemērus. Arī šajā vebinārā stundu ilgai lekcijai sekos diskusija, refleksijas un iespējas uzdot jautājumus.

Zoom saite tiks nostūtīta reģistrētājiem dalībniekiem lekcijas dienā.

PIETEIKTIES

Telpa
tiešsaistē Zoom
Datums: -

Kontaktinformācija