Izstāde par pirmajiem diviem RSU rektoriem Pārlekt uz galveno saturu

No 29. janvāra līdz 18. aprīlim Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) muzeja izstāžu vitrīnā (pie aulas) būs skatāma izstāde “Par ko varēja sarunāties mūsu pirmie divi rektori?” par RSU (toreiz – Rīgas Medicīnas institūta) pirmajiem diviem rektoriem prof. Ernestu Burtnieku un prof. Vasiliju Kalbergu. Izstādi bez maksas var apskatīt katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 19.00.

Šogad aprit ievērojamas jubilejas RSU rektoriem – 29. janvārī pieminam profesoru Ernestu Burtnieku 120. jubilejā, bet 18. aprīlī profesoru Vasiliju Kalbergu – 125. dzimšanas dienā.

Abi profesori ieradās Latvijā pēc Otrā pasaules kara un bija pasniedzēji Medicīnas fakultātē, iesaistījās administratīvā darbā, bija to vidū, kas 1950. gadā organizēja Rīgas Medicīnas institūta izveidošanu. Abi bija medicīnas zinātņu doktori: profesora A. Kalberga zinātniskais darbs bija saistīts ar anatomiju, bet profesora E. Burtnieka – ar ftiziatriju un pētījumiem par plaušu tuberkulozi.

Prof. E. Burtnieks un prof. V. Kalbergs bija kolēģi no 1947. līdz 1958. gadam. Šodien varam vien iztēloties, par ko viņi tajā laikā sarunājās un kādas tēmas bija apspriešanas vērtas. Vēsturiski Latvijai tas bija sarežģīts laiks, jo tikko bija beidzies Otrais pasaules karšs un valdīja PSRS vadītāja Josifa Staļina režīms, notika sovjetizācijas principu ieviešana visās tautsaimniecības jomās, tika realizēta plānveida ekonomika un tāda personāla jeb, kā toreiz teica, "kadru" politika, kas vispirms izvirzīja prasību būt lojālam pret padomju iekārtu.

Atrašanās vieta kartē

Telpa
RSU muzejs