Izstāde "Zirgā! RSU Studējošo pašpārvaldei – 25" Pārlekt uz galveno saturu

1993. gada 20. aprīlī tika dibināta toreizējās Latvijas Medicīnas akadēmijas Studentu pašpārvalde.

Laikraksts Pulss liecina, ka par šādas organizācijas nepieciešamību spriests jau vismaz gadu iepriekš, tomēr iecere līdz galam īstenota tikai pēc tam, kad atjaunotajā Latvijā studentiem sāka piedāvāt kredītu iespējas. 1993. gada aprīļa sākumā laikrakstā Pulss studente Ārija Bušmane raksta: “Ieinteresētie jau iepriekšējā Pulsa numurā varēja lasīt par negatīvajām studentu kreditēšanas pusēm. [..] Lai to nokārtotu, ir jāraksta iesniegums, adresēts AML rektora vietas izpildītājam Dr. Jānim Vētram. Taču nepietiek ar minēto iesniegumu. Lai saņemtu kredītu, nepieciešams arī studentu padomes apstiprinājums, bet šādas organizācijas mūsu akadēmijā nav. Tāpēc vēlreiz atgādinu, ka visu studentu konference notiks 20. aprīlī pulksten 16.30 Dzirciema ielā 16, 3. auditorijā. Atcerieties, ka tikai studenti paši ir lēmēji par savu turpmāko dzīvi!”

Studentu pašpārvaldes sēdes protokolu Nr. 1 parakstījuši 13 studenti, pārsvarā no beidzamajiem kursiem. Šajā sēdē ievēlēja pašpārvaldes priekšsēdētāju, tā vietnieku un grāmatvedi. Tika izstrādāta arī Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML) Studentu pašpārvaldes Satversme. Dokuments publicēts laikraksta Pulss 1993. gada maija (III) numurā.

25 gadu laikā Studentu pašpārvalde, kas vēlāk tika pārsaukta par Studentu un rezidentu pašpārvaldi, bet tagad tās nosaukums ir Studējošo pašpārvalde (SP), augusi, attīstījusies un joprojām turpina sākotnējo misiju: “Tikai studenti paši ir lēmēji par savu turpmāko dzīvi!” Lemšana vienmēr bijusi dinamiska, radoša un daudzveidīga – ne tikai kreditēšanas jautājumos. Studējošo pašpārvalde īstenojusi pārstāvniecību AML, tagad Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), lēmējinstitūcijās, iesaistījusies visas Latvijas Studentu padomē, ieviestas daudzas un interesantas tradīcijas gan akadēmiskajā, gan ārpusstudiju dzīvē.

Lai atspoguļotu šīs nozīmīgākās RSU studentu organizācijas pastāvēšanas 25 gadu vēsturi, RSU galvenās ēkas, Dzirciema ielā 16, gaitenī pie aulas no 20. aprīļa līdz 12. jūlijam ir apskatāma izstāde Zirgā! RSU Studējošo pašpārvaldei – 25.

RSUzirgs smallll_0.pngAuļojošais melnais zirgs aplī ir RSU Studējošo pašpārvaldes simbols, kas apliecina pašpārvaldes dinamisko raksturu. Ekspozīcijas pamatā ir citāti no pašpārvaldes sēžu protokoliem, kas atklāj tās daudzveidīgās jomas, kurās toreiz un tagad darbojas mūsu augstskolas aktīvākie jaunieši. Neiztrūkstošs izstādes dalībnieks ir arī SP talismans Stasis.

 

Atrašanās vieta kartē

Telpa
K korpuss, I stāvs, gaitenis