Pārlekt uz galveno saturu

Interesenti aicināti apmeklēt RSU zinātnes profesora Miķeļa Grīviņa lekciju ciklu Sociālā teorija un komunikācijas izaicinājumi.

Mērķauditorija: sociālo zinātņu doktoranti, kuri vēlas uzzināt par sociālo teoriju būtību, tostarp komunikācijas kontekstā. 

2.06. plkst. 18–21

Sociālā teorija

1. lekcija: Kritiskā teorija, funkcionālisms un simboliskais interakcionisms
Pirmā lekcija aplūkos tradicionālās teorijas, kas ir formējušas veidu, kā mēs domājam par sabiedrību. Šīs lekcijas ietvaros secīgi tiks aplūkoti kritiskās skolas teorētiķi, funkcionālisma attīstība un simboliskais itnerakcionisms. Lekcija skaidros šo teorētisko virzienu ietekmi uz zinātniskās domas un sociālo procesu attīstību 20. gadsimtā.

2. lekcija: Diskursu teorija, poststrukturālisms, modernisms un postmodernisms
Otrā lekcija uzlūkos sociālās teorijas attīstību 20. gs otrajā pusē un 21. gs. sākumā. Lekcija ilustrēs dažādu domas virzienu skaidrojumus par sociālajiem procesiem.

9.06. plkst. 18–21

Komunikācijas izaicinājumi

3. lekcija: Komunikācijas izaicinājumi 21. gadsimta sākumā: izaicinājumu sistēmiskums, post-truth, wicked problems un četrkāršais helix
Trešajā lekcijā tiks aplūkots izaicinājumu loks, ko sociālajā domā ienes 21. gadsimts. Lekcija aplūkos, kā pieaugošais problēmu kompleksums rada priekšnosacījumus, lai veidotos daudznozīmīgas problēmas, kas, savukārt, rada auglīgu augsni “altnernatīvo faktu” izplatībai. Lekcijā tiks skaidrota četrkāršā helix pieejas nozīmība.

4. lekcija: Komunikācija pārmaiņu veicināšanai
Ceturtā lekcija skaidros komunikācijas īpatnības ar četrām mērķa grupām. Lekcija izmantos praktiskus piemērus, lai ilustrētu izaicinājumus, kas rodas komunicējot ar iedzīvotājiem, pārvaldi, uzņēmējiem un zinātni.

 

Norises vieta

Telpa
B-512

Tā kā Rīgas Stradiņa universitāte ir publiska iestāde, pasākuma laikā jūs varat tikt fotografēts un/ vai filmēts. Fotogrāfijas un video var tikt publicēts universitātes mājaslapā, sociālajos medijos u. tml. Vairāk par savām tiesībām un iespēju iebilst pret šādu datu apstrādi varat uzzināt RSU Privātuma politikā. Ja iebilstat pret personas datu apstrādi, lūdzam par to informēt, rakstot uz rsuatrsu[pnkts]lvclass="mailto".

As Rīga Stradiņš University (RSU) is a public institution you could be photographed and/or filmed during the event. Your personal data might be used to further the interests of RSU, e.g. for marketing or communication activities (incl. social media coverage). Read more about your rights see the RSU Privacy Policy. Should you have any objections to your personal data being processed please inform us via e-mail at rsuatrsu[pnkts]lv.

Datums:

Kontaktinformācija