Santas Rasas promocijas darba aizstāvēšana Pārlekt uz galveno saturu

11. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā, Santa Rasa aizstāvēs promocijas darbu Persistentu vīrusu infekciju saistība ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu.

Oficiālie recenzenti

  • profesore (Dr. med.) Juta Kroiča (RSU)
  • profesore (Dr. habil. med.) Aija Žileviča (LU)
  • Mīkols Maurics (Mykolas Mauricas), PhD (Lietuvas Valsts Inovatīvās medicīnas Pētniecības centra Imunoloģijas nodaļas vadītājs)

Atrašanās vieta kartē

Telpa
Hipokrāta auditorija