Skip to main content
Notikuma veids
Promocijas darba aizstāvēšana
Kategorija
Doktorantiem
Pētniecība

11. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā Santa Rasa aizstāvēs promocijas darbu Persistentu vīrusu infekciju saistība ar mialģisko encefalomielītu/hroniskā noguruma sindromu.

Oficiālie recenzenti:

  • profesore Juta Kroiča, Dr. med. (RSU);
  • profesore Aija Žileviča, Dr. habil. med. (LU);
  • Mykolas Mauricas, PhD (Lietuvas Valsts Inovatīvās medicīnas Pētniecības centra Imunoloģijas nodaļas vadītājs)

Atrašanās vieta kartē

Telpa
Hipokrāta auditorija