Pārlekt uz galveno saturu

Datubāzes Web of Science un Scopus ir publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzes, kuras piedāvā meklēt un atrast rakstus, izmantojot dažādas meklēšanas iespējas, atklāt citēto informāciju, analizēt meklēšanas rezultātus, un analizēt autora pētījumu ietekmi. Datubāzes palīdz pētniekiem atrast resursus savam pētījumam – populārākos rakstus, labākos autorus un galvenos žurnālus savā jomā.

Vebināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām meklēšanas iespējām, kā novērtēt un analizēt savus meklēšanas rezultātus, saprast citēto informāciju un autora vai žurnāla ietekmi.

Lektore

Mg. soc. Inga Znotiņa ir RSU bibliotēkas Informācijas, bibliogrāfijas un informācijpratības nodaļas vecākā bibliotekāre, kā arī Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas valdes priekšsēdētāja. Inga veic padziļinātu informācijas meklēšanu un kritisku izvērtēšanu, atsauču pārvaldīšanu un noformēšanu, studentu, pētnieku un veselības aprūpes speciālistu konsultēšanu informācijas meklēšanā datubāzēs un citos resursos, vada lekcijas un nodarbības informācijpratībā.

PIEslēgTIES zoom sesijai
ID: 994 8802 1005
Kods: 046021

Telpa
Tiešsaiste platformā Zoom
Datums:

Kontaktinformācija