Pārlekt uz galveno saturu

Trešdien, 7. oktobrī, tiešsaistē Zoom platformā norisināsies RSU Zinātnieku brokastis par tēmu Latvijas zinātnes stratēģiskais pozicionējums. Valsts pētījuma programmas rezultātu atspoguļošana.

Pieslēgties Zoom sesijai

Programma

 

Atklāšana
RSU zinātņu prorektore PhD Agrita Kiopa

9.00–9.20

Jaunā Latvijas Zinātnes padome – vīzija un stratēģija
Dr. phys. Gita Rēvalde, Latvijas Zinātnes padomes direktore

9.20–9.30

Valsts pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai – projektu ieviešana
Ingmārs Kreišmanis, Latvijas Zinātnes padome

9.30–10.15

Latvijas zinātnes stratēģiskais pozicionējums pasaulē un Latvijā: četri zinātnes stratēģiskie naratīvi un to pielietojums COVID kontekstā
Zigurds Zaķis, SIA Dzeltenā Zemūdene
Dr. phil. Toms Ķencis, Latvijas Universitāte

10.15–10.30

Latvijas sabiedrības attieksme pret zinātni: segmentācija, auditorijas
Dr. hist. Gatis Krūmiņš, Vidzemes Augstskola

10.30–11.30

Moderēta diskusija un ideju ģenerēšana par VPP projektu rezultātu komunicēšanu Latvijas zinātnes stratēģiskā pozicionējuma kontekstā
Zigurds Zaķis, SIA Dzeltenā zemūdene
Dr. phil. Toms Ķencis, Latvijas Universitāte
Dr. hist. Gatis Krūmiņš, Vidzemes Augstskola

11.30–11.45

Apkopojums, jautājumi, secinājumi

Pieteikties

Darba valoda: latviešu
Norise: tiešsaistē (saite ikvienam dalībniekam tiks nosūtīta pēc reģistrēšanās)
Datu apstrādes atruna

Nolūkā nodrošināt Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) rīkoto Zinātnieku brokastu dalībnieku personas datu korektu apstrādi, informējam, ka

  1. Zinātnieku brokastu organizēšanai un administrēšanai tiks apstrādāti Jūsu reģistrācijas laikā sniegtie personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pārstāvētā institūcija, tālruņa nr. Minēto personas datu apstrādi RSU veiks 12 (divpadsmit) mēnešus;
  2. Zinātnieku brokastu norise notiks gan klātienē, gan ar elektroniskās platformas Zoom starpniecību un tiks veikts ieraksts. Ieraksti un/vai fotogrāfijas var tikt izmantoti RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai – konferences atspoguļošanai marketinga un sakaru aktivitātēs (tostarp materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos), lai nodrošinātu RSU atpazīstamību, kā arī arhivēšanas nolūkā un turpmākā darbā studiju procesā. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, t. i., RSU leģitīmu interesi atspoguļot organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tā piedalās, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību;
  3. iepriekšējā punktā minēto datu glabāšana tiks veikta pastāvīgi. Ievērojot konkrētās datu apstrādes mērķi, daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejama RSU sociālajos tīklos un/vai mājaslapā, tādā veidā kļūstot pieejama jebkurai trešajai personai.

Ar papildu informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikā RSU mājaslapā latviešu valodā vai angļu valodā, kā arī RSU Informācijas centrā papīra formātā.

Pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
E-pasts: rsuatrsu[pnkts]lv
Tālr. 67409232

Par RSU veiktās personas datu apstrādes jautājumiem aicinām sazināties ar RSU datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz adresi personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv vai izmantojot augstāk minētos kontaktus.

 

Norises vieta

Datums:

Kontaktinformācija