Pārlekt uz galveno saturu

2020. gada 3. jūnijā Rīgas Stradiņa universitātē norisināsies Zinātnieku brokastis par tēmu Biostatistikas un bioinformātikas metodes biomedicīnā.

Skatīties tiešsaistē platformā Zoom
ID: 955 5254 4160
Kods: 901531

Programma

9.00–9.45

The Role of Bioinformatics in Multi-OMICS-based Precision Medicine
Baiba Vilne, Principal Investigator of the Bioinformatics Research Unit at RSU, PhD

9.45–10.00

Discussion

10.00–10.45

The Challenges of Medical Imaging Data Analyses for Precision Medicine
Sergio Uribe, Visiting Associate Professor at RSU, DDS (Oral Surgeon), MSc in Maxillofacial Radiology, PhD in Medical Sciences

10.45–11.00

Discussion

11.00–11.30

  • Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta atlases ceturtās kārtas uzsaukums
  • Informācija par citiem tuvākajā pusgadā plānotajiem projektu uzsaukumiem (atbalsts doktorantiem un grāda pretendentiem, praktiskas ievirzes pētījumi, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instruments)
    Ingrīda Kalviņa, RSU Attīstības un projektu departaments

Pieteikties

Darba valodas: angļu, latviešu
Datu apstrādes atruna

Nolūkā nodrošināt Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) rīkoto Zinātnieku brokastu dalībnieku personas datu korektu apstrādi, informējam, ka

  1. Zinātnieku brokastu organizēšanai un administrēšanai tiks apstrādāti Jūsu reģistrācijas laikā sniegtie personas dati: vards, uzvārds, e-pasta adrese, pārstāvētā institūcija, tālruņa nr. Minēto personas datu apstrādi RSU veiks 12 (divpadsmit) mēnešus;
  2. Zinātnieku brokastu norise notiks ar elektroniskās platformas Zoom starpniecību un tiks veikts ieraksts. Ieraksti un/vai fotogrāfijas var tikt izmantoti RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai – konferences atspoguļošanai marketinga un sakaru aktivitātēs (tostarp materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos), lai nodrošinātu RSU atpazīstamību, kā arī arhivēšanas nolūkā un turpmākā darbā studiju procesā. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, t. i., RSU leģitīmu interesi atspoguļot organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tā piedalās, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību;
  3. iepriekšējā punktā minēto datu glabāšana tiks veikta pastāvīgi. Ievērojot konkrētās datu apstrādes mērķi, daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejama RSU sociālajos tīklos un/vai mājaslapā, tādā veidā kļūstot pieejama jebkurai trešajai personai.

Ar papildu informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikā RSU mājaslapā latviešu valodā vai angļu valodā, kā arī RSU Informācijas centrā papīra formātā.

Pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
E-pasts: rsuatrsu[pnkts]lv
Tālr. 67409232

Par RSU veiktās personas datu apstrādes jautājumiem aicinām sazināties ar RSU datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz adresi personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv vai izmantojot augstāk minētos kontaktus.

Norises vieta

Telpa
Senāta zāle
Datums:

Kontaktinformācija