Pārlekt uz galveno saturu
Apraksts (nosakāmā viela)Noteikšanas metode1 izmeklējuma cenax bez PVN, EUR
Acetons (ketoni)GHR*27,92
AkrilonitrilsGHR38,84
AkroleīnsAEŠHR**36,58
Aldehīdi:  
acetaldehīdsAEŠHR52,19
benzaldehīdsAEŠHR52,19
butanaldehīdsAEŠHR52,19
formaldehīdsAEŠHR52,19
propanaldehīds u. c.AEŠHR52,19
ja nosaka trīs aldehīdus vienā izmeklējumāAEŠHR104,41
formaldehīdsSF***23,01
AmīniAEŠHR36,53
AmonjaksSF22,79
Anestēzijas gāzes:  
 forānsGHR29,33
 halotānsGHR29,33
 izoflurānsGHR29,33
AnilīnsGHR36,88
ArsēnsSF37,44
Arsēnskābes anhidrīdsSF37,44
Aromātiskie ogļūdeņraži:  
 benzolsGHR35,44
 etilbenzolsGHR35,44
 izopropilbenzolsGHR35,44
 ksiloliGHR35,44
 stirolsGHR35,44
 toluolsGHR35,44
 ja nosaka trīs aromātiskos ogļūdeņražus vienā izmeklējumāGHR82,95
Azbesta šķiedras****30,59
Azbesta identifikācija materiālā****41,69
BenzīnsGHR29,33
BenzpirēnsSFF58,96
Celosolvi (etilēnglikols, propilēnglikola ēteri)GHR29,33
Cikloheksāns, cikloheksanonsGHR35,44
DzīvsudrabsSF35,59
Eļļas aerosolsSFF23,48
EpihlorhidrīnsGHR29,84
Esteri:  
akrilskābes esteri (metilakrilāts, metilmetakrilāts
u. c. akrilāti)
GHR37,65
 butilacetātsGHR37,65
 etilacetātsGHR37,65
 etiķskābes esteri (acetāti)GHR37,65
 ftālskābes esteri (dibutilftalāts, dietilftalāts 
u. c. ftalāti)
GHR37,65
 ja nosaka trīs esterus vienā izmeklējumāGHR94,12
Etilēndiamīns u. c. aminosavienojumiAEŠHR50,80
EtiķskābeSF22,79
FenoliGHR29,33
Fenols SF22,79
FosgēnsGHR37,56
Fosfors un tā organiskie savienojumiSF37,44
Fosforskābes anhidrīdsSF37,44
Gaistošo organisko savienojumu noteikšana vienā izmeklējumā (trīs atšķirīgu grupu)GHR78,24
Gaistošo organisko savienojumu noteikšana vienā izmeklējumā (piecu atšķirīgu grupu)GHR124,40
Hlora organiskie savienojumi:  
 hloroformsGHR33,81
 perhloretilēnsGHR33,81
 dihloretānsGHR33,81
 tetrahlorogleklisGHR33,81
 vinilhlorīdsGHR33,81
 trihloretānsGHR33,81
 ja nosaka trīs hlororganiskos savienojumus vienā izmeklējumāGHR84,50
Hlorūdeņradis, aktīvais hlorsSF26,32
IzocianātiAEŠHR52,19
KaprolaktāmsGHR29,33
Kopējā migrācijas robeža****23,05
Kortizols (siekalās)AEŠHR36,58
Merkaptāns****25,31
Paraugu sagatavošana metālu noteikšana un identifikācija (alumīnijs, cinks, dzelzs, hroms, kadmijs, mangāns, svins, varš u. c.), par katru metāluAAS37,56
Paraugu sagatavošana metālu noteikšana un identifikācija (trīs dažādi metāli vienā izmeklējumā)****75,13
pH noteikšana šķīdumu paraugos****3,54
Masspektrālā GHR analīze vielu identificēšanaiGHR85,14
Metāns, propāns, butāns, heksāns (katrs)GHR27,32
Nātrija sārms SF28,47
Oglekļa dioksīds****24,09
Oglekļa oksīds****24,20
Ogļūdeņraži summāri pēc oglekļa (neidentificējot atsevišķas vielas)GHR35,44
OzonsSF37,56
PetrolejaGHR35,44
Polihlorētie, polibromētie savienojumi (pesticīdi, polihlorētie bifenili, liesmu slāpētāji u. c.)GHR79,52
Putekļu aerosola daļiņu skaita un izmēru noteikšana****30,59
Putekļu ultrasīko daļiņu masas noteikšana gaisā****31,45
Putekļu ultrasīko daļiņu virsmas laukuma noteikšana gaisā****43,26
Putekļu ultrasīko daļiņu skaita noteikšana gaisā****40,98
Putekļu koncentrācijas noteikšana darba vides gaisā (metināšanas, augu valsts, abrazīvie, metāla u. c. aerosoli)****17,93
Sālsskābe, hlorīdiSF28,59
Sēra dioksīds****25,83
SērskābeSF28,59
Sērskābes anhidrīdsSF28,59
Sērūdeņradis****25,83
Skābeklis****15,01
Slāpekļa dioksīds****18,10
SlāpekļskābeSF28,44
Spirti:  
butanolsGHR33,82
etanolsGHR33,82
izopropanolsGHR33,82
metanolsGHR33,82
ja nosaka trīs dažādus spirtus vienā izmeklējumāGHR73,31
TerpentīnsGHR35,30
Vaitspirts/ lakbenzīnsGHR35,30

Piezīmes

x – vienas darba vietas izmeklējumā tiek veiktas vismaz 3 analīzes saskaņā ar standartu LVS EN 689:2004 un 482:2004 prasībām.
* GHR – ķīmisko vielu noteikšana gaisā ar gāzu šķīduma hromatogrāfijas metodi (mēriekārta Varian3800)
** AEŠH – augsti efektīva šķīduma hromatogrāfijas metode (mēriekārta – augstspiediena šķīduma hromatogrāfs Water Alliance)
*** SF – ķīmisko vielu noteikšana gaisā ar spektrofotometrisko metodi (mēriekārta Cary 50)
**** Ķīmisko vielu noteikšana gaisā, biovidēs, medicīniskajos izstrādājumos u. c. ar dažādām metodēm (mēriekārta – atomabsorbcijas spektrometrs (AAS) Varian Spektra AAZ220, fāzu kontrasta un gaismas polarizācijas mikroskopi, gravimetriskās, HI8314 membrane pH metrs u. c.)
***** SFF – ķīmisko vielu noteikšana gaisā ar fluorimetrisko metodi (mēriekārta Cary Eclipse)

Liela apjoma pasūtījumiem iespējams piemērot atlaidi līdz 5 % no pasūtījuma summas.