Pārlekt uz galveno saturu
AprakstsCena bez PVN, EUR
Darba vides riska faktoru novērtējums darba vietā (1 darba vieta vai darba veids)41,02
Paraugu ņemšanas vai mērījumu vietu noteikšana, saskaņošana un shēmas sastādīšana, eksperta darbs20,65
Eksperta konsultācija par darba vides riska faktoru novērtēšanu un normatīvajiem lielumiem20,65
Slēdziena sagatavošana par izmeklējumu rezultātiem20,65
Testēšanas rādītāju apkopošana, normatīvo rekomendējamo  lielumu norādīšana, pārskata un rēķina sagatavošana un nosūtīšana:
pārskats uz 1 lpp.10,33
pārskats uz 2 lpp.26,79
pārskats uz 3–4 lpp.47,47
pārskats uz 5–6 lpp.68,11
pārskats vairāk par 7 lpp.120,69
Starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas organizēšana un izvērtēšana vienam rādītājam16,76
Drošības datu lapas (DDL) tulkošana (no angļu, krievu vai vācu valodas), pārbaudīšana normatīvo aktu atbilstībai un informācijas papildināšana:
DDL atbilst ES normatīvo aktu prasībām un produkts nav klasificēts kā bīstams (tulkošana)34,97
DDL atbilst REACH regulas prasībām un produkts ir klasificēts kā bīstams, satur 1–3 bīstamās vielas (tulkošana)43,17
DDL atbilst REACH regulas prasībām, produkts ir klasificēts kā bīstams, satur 4 un vairāk bīstamās vielas (tulkošana)51,35
DDL neatbilst REACH regulas prasībām, produkts nav klasificēts kā bīstams (tulkošana)57,48
DDL neatbilst REACH regulas prasībām un produkts ir klasificēts kā bīstams (tulkošana)63,63
DDL sastādīšana jaunam produktam atbilstoši REACH regulas prasībām82,06
REACH regulas prasībām atbilstošu, latviešu valodā esošu DDL pārskatīšana un aktualizācija (papildināšana ar normatīvajiem lielumiem, jaunākajiem pētījumu datiem)22,71
Ķīmisko vielu un produktu klasifikācijas un marķējuma pārbaudes atbilstoši ES aktuālo normatīvo aktu prasībām16,56
Transports un tā amortizācijas izmaksas (Latvijas teritorijā) (T)0,36 EUR/ km
Transports un tā amortizācijas izmaksas (Rīgas teritorijā) (T)9,96

Piezīme. Liela apjoma pasūtījumiem iespējams piemērot atlaidi līdz 5 % no pasūtījuma summas.