Pārlekt uz galveno saturu

Dabīga imūnmodulatora ar antibakteriālu iedarbību mastīta ārstēšanai un profilaksei govīm izstrāde (III kārta)

Projekta/līguma nr.
2014/0016/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/075
Projekta finansējums
164 855,00 EUR, tai skaitā 152 490,00 EUR ERAF finansējums un 12 365,00 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Vaira Saulīte
Projekta īstenošana
01.08.2014. - 31.08.2015.

Mērķis

Sekmēt pētniecības rezultātu komercializāciju, radot jaunu produktu, kuram būs tieša ietekme uz piena lopkopības nozares saražoto pārtikas produktu izejvielu kvalitāti, daudzumu un drošību

Projekta specifiskais mērķis ir atlasīt jaunā produkta – imūnmodulatora ar antibakteriālu iedarbību efektīvākās kompozīcijas mastīta ārstēšanai un profilaksei govīm un izstrādāt tā pielietošanas shēmu

Apraksts

Projekta ietvaros tiks veikta jaunā produkta  – imūnmodulatora ar antibakteriālu iedarbību efektīvākās kompozīcijas mastīta ārstēšanai un profilaksei govīm un izstrādāta tā pielietošanas shēma. Šāda produkta ieviešana tirgū tieši ietekmēs piena lauksaimnieku saražoto produktu kvalitāti, drošumu un daudzumu, kā arī tam būs arī ietekme uz sabiedrības veselību. Tiks ierobežota antibiotiku rezistentu mikroorganismu veidošanās un to nokļūšana barības ķēdē, kā arī tiks samazināta alerģiskas reakcijas, kuras rodas no antibiotiku blakusproduktiem atliekvielām, tiem nonākot piena produktos un gaļā. Tirgū tiks piedāvāts antibiotikām alternatīvs ārstēšanas un profilakses līdzeklis, kura izmaksas ir lētākas un kura lietošana ļauj piena produktus izmantot jau ārstēšanas brīdī, neatstājot negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību

Projekta aktivitātes

  • Dabīgo imunmodulatoru kompozīciju ar vislielāko antimikrobiālo aktivitāti atlase un pārbaude in vitro apstākļos – aktivitātes ietvaros plānots izveidot vairākas kompozīcijas (dažādas koncentrācijas, komponenti) un iesniegt publicēšanai zinātnisku rakstu žurnālā, kas iekļauts starptautiskā datu bāzē
  • Kompozīciju antibakteriālās aktivitātes noteikšana pret tipiskākajiem mastīta izraisītājiem govīm in vitro, optimālo kompozīciju atlase – aktivitātes rezultātā plānots attlasīt 1-2 kompozīcijas ar vislabāko antibakteriālo iedarbību in vitro
  • Optimālo preparāta kompozīciju ievadīšanas shēmu izstrāde un pārbaude in vivo (klīniskie novērojumi/lauka eksperimenti), dinamikā nosakot somatisko šūnu skaitu pienā un imūnkompetento šūnu skaitu un to funkcionālo aktivitāti asinīs – aktivitātes ietvaros plānots noteikt optimālās preparāta ievadīšanas shēmas, lai nodrošinātu labāko imūnmodulējošo un antibakteriālo iedarbību un iesniegt publicēšanai zinātnisku rakstu žurnālā, kas iekļauts starptautiskā datu bāzē
  • Līdzeklis mastīta profilaksei un ārstēšanai govīm – imūnmodulators ar antibakteriālu iedarbību – definēta optimālā imūnmodulatora ar antibakteriālo aktivitāti kompozīcija, definētas   optimālās preparāta devas un ievadīšanas shēmas – tiek plānots, ka šīs aktivitātes ietvaros tiks radīts jauns produkts. Patenta pieteikumu (PCT) plānots iesniegt līdz 31.08.2015. un divu gadu laikā plānots saņemt pozitīvu kompetentās institūcijas lēmumu vai patentmeklējuma ziņojumu
Projekta rezultāti

Projekta rezultātā izstrādāts jauns līdzeklis mastīta profilaksei un ārstēšanai govīm – imūnmodulators ar antibakteriālu iedarbību.

Projekta aktivitātePlānotais rezultātsPlānotais rezultāts skaitliskā izteiksmē
 
Dabīgo imunmodulatoru kompozīciju ar vislielāko antimikrobiālo aktivitāti atlase un pārbaude in vitro apstākļosVairāku kompozīciju izveide (dažādas koncentrācijas, komponenti)2 kompozīcijas
Zinātnisks raksts žurnālā, kas iekļauts starptautiskā datu bāzē1 raksts iesniegts publicēšanai
Kompozīciju antibakteriālās aktivitātes noteikšana pret tipiskākajiem mastīta izraisītājiem govīm in vitro, optimālo kompozīciju atlaseAtlasītas 1-2 kompozīcijas ar vislabāko antibakteriālo iedarbību in vitro2 kompozīcijas
Optimālo preparāta kompozīciju ievadīšanas shēmu izstrāde un pārbaude in vivo (klīniskie novērojumi/lauka eksperimenti), dinamikā nosakot somatisko šūnu skaitu pienā un imūnkompetento šūnu skaitu un to funkcionālo aktivitāti asinīsNoteiktas optimālās preparāta ievadīšanas shēmas, lai nodrošinātu labāko imūnmodulējošo un antibakteriālo iedarbību2 instrukcijas
Zinātnisks raksts žurnālā, kas iekļauts starptautiskā datu bāzē1 raksts iesniegts publicēšanai
Līdzeklis mastīta profilaksei un ārstēšanai govīm – imūnmodulators ar antibakteriālu iedarbību – definēta optimālā imūnmodulatora ar antibakteriālo aktivitāti kompozīcija, definētas optimālās preparāta devas un ievadīšanas shēmasJauns produkts
Patenta pieteikums
1 patenta pieteikums