Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju saskaņošana Baltijas jūras kuģniecībā
Līguma nr.: CB406
 - asoc. prof. Liāna DeklavaES programmas
Atbalsta pasākumi jauniešiem ar autisma spektra traucējumiem integrācijai izglītības sistēmā
Līguma nr.: 2007/0087/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.3.7./0007/0066
 - Inga RutmaneES struktūrfondi
Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0145/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/007
 - Ieva CipruseES struktūrfondi
Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)
Līguma nr.: 2011/0016/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/005
 - Ieva CipruseES struktūrfondi
Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/009
 - Sandra VasiļevskaES struktūrfondi
Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)
Līguma nr.: 2011/0056/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/006
 -  Sarmīte ZeireES struktūrfondi
Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs
Līguma nr.: 2004/0005/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0001/0004/0066
 - prof. Iveta OzolantaES struktūrfondi
Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
Līguma nr.: 8.2.4.0/15/I/001
 -  Dagnija BriedeES struktūrfondi
Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā
Līguma nr.: PMIF/7/2016/1/03
 - asoc. prof. Anda RožukalneES programmas
Augstākās profesionālās studiju programmas Audiologopēdija studentu pedagoģiskās un klīniskās prakses īstenošana uzņēmumos un iestādēs
Līguma nr.: 2007/0048/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0064/0066
 - Inga RutmaneES struktūrfondi
Augstskolu – RTU, LU, RSU un LJA infrastruktūras attīstība un apsaimniekošana
Līguma nr.: NFI/0016/08/20
 - Ingrīda KalviņaEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
B.afzelii virsmas proteīnu raksturošana un Latvijai specifisko Laimboreliozes diagnostikas marķieru izstrāde
Līguma nr.: RSU ZP 02/2013
 - doc. Renāte RankaRSU granti
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE)
Līguma nr.: 763721
 - doc. Ilze ŠalmaES programmas
Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums
Līguma nr.: EEZ09AP-22/04
 - Dr. Mārīte Ārija BaķeEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Cilvēka bokavīrusa (HBoV) tipu epidemioloģija, patogenitāte un iespējamā asociācija ar dziļo elpceļu slimībām un akūtu gastroenterītu bērniem
Līguma nr.: RSU ZP 17/2013
 -  Zaiga Nora-KrūkleRSU granti
Cilvēka herpesvīrusa-6 loma autoimūnā tireoidīta attīstībā
Līguma nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/202,Agreement No. 9.-14.5/257
 -  Alīna SultanovaES struktūrfondi
Cilvēka papilomas vīrusa infekcija pacientiem ar nieres transplantātu
Līguma nr.: RSU ZP 12/2013
 - doc. Ieva ZiediņaRSU granti
Cilvēka parvovīrusa B19, bokavīrusa un parvovīrusa 4 iesaistes pētīšana iekaisīgās neiroloģiskās slimībās, lietojot starpdisciplināru pieeju
Līguma nr.: LV-LT-TW/2016/13
 - asoc. prof. Modra MurovskaCiti projekti
Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju – morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti
Līguma nr.: RSU ZP 14/2013
 - asoc. prof. Pēteris StradiņšRSU granti
Cilvēku biomonitoringa inciatīva Eiropā (HBM4EU)
Līguma nr.: 733032-HBM4EU
 - pasn. Inese MārtiņsoneES programmas