Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Energoefektivitātes pasākumi Rīgā, Hipokrāta ielā 3
Līguma nr.: 4.2.1.2/17/I/027
 -  Mārtiņš MenniksES struktūrfondi
177Lu-PSMA, 68Ga-PSMA, 18F-PSMA ražošanas tehnoloģiju un analītisko metožu izstrāde
Līguma nr.: 1.2.1.1/16/A/006
 - Edgars MamisES struktūrfondi
18F-PSMA-1007 un 68Ga-PSMA-11 PET/CT mērķētas molekulāras attēldiagnostikas loma prostatas vēža recidīva multimodālā izmeklēšanā
Līguma nr.: lzp-2019/1-0056
 - asoc. prof. Maija RadziņaFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
3LoE – Trīs līmeņu profesionālās izcilības centri: kvalifikācija, uzņēmējdarbība un inovācijas zaļajā ekonomikā
Līguma nr.: 620870-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-VET-COVE
 - prof. Tatjana MuravskaES programmas
Agrīnas aterosklerozes saistība ar gēnu mutācijām, mikroRNS ekspresiju, ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem un atšķirīgu lipīdus pazeminošās terapijas modeļu loma agrīnas aterosklerozes progresijas prevencijā
Līguma nr.: 23011002
 - asoc. prof. Kārlis TrušinskisProjektu pieteikumu izstrādei 2019
Antibakteriālu autologu fibrīna matricu izstrāde mutes, sejas un žokļu ķirurģijai
Līguma nr.: lzp-2020/1-0054
 - Arita Dubņika, doc. Ilze ŠalmaFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Apakšpopulāciju heterogenitāte un mikrovides iesaiste kā limfomas ārstēšanas rezistences rādītāji (SYMMETRY)
Līguma nr.: ES RTD/2022/19
 - prof. Ilze ŠtrumfaES programmas
Ar bakteriofāgiem impregnētu biomateriālu antimikrobiālā efekta izpēte - prof. Juta KroičaProjektu pieteikumu izstrādei 2020
Ar cilvēka papilomas vīrusa genomu saistītās korelācijas ar dzemdes kakla audzēju un vēža slimības progresēšanu un atbildes reakciju uz ārstēšanu
Līguma nr.: lzp-2021/1-0484
 - Maria IssagouliantisFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Ar drudzi noritošu saslimšanu diagnostika un vadīšana, izmantojot personalizētu RNS molekulārajā signatūrā balstītu diagnostiku (DIAMONDS)
Līguma nr.: 848196
 - prof. Dace ZavadskaES programmas
Ar hipoksiju saistītie biomarķieri HER2+ krūts vēža šūnu līnijās personalizētas terapijas izstrādei
Līguma nr.: 13150102
 - doc. Inese Čakstiņa-DzērveProjektu pieteikumu izstrādei 2020
Ar plašsaziņas medijiem saistīto risku un iespēju kritisks novērtējums saistībā ar izsvērtu komunikāciju: Eiropas plašsaziņas mediju telpas attīstības scenāriji (MEDIADELCOM)
Līguma nr.: 101004811
 - prof. Anda RožukalneES programmas
Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde
Līguma nr.: 18-00-A01620-000028
 - prof. Dace BandereES struktūrfondi
Ārstniecības augu ķīmiskie “pirkstu nospiedumi”: problēmrisinājumu rīks
Līguma nr.: 6-ZD-22/9/2022
 - asoc. prof. Baiba MauriņaProjektu pieteikumu izstrādei 2022
Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju saskaņošana Baltijas jūras kuģniecībā
Līguma nr.: CB406
 - ES programmas
Arteriālās hipertensijas terapijas novērtēšanas modeļa ieguvumi, kombinējot laboratoriskās un klīniskās iespējas polifarmācijas apstākļos
Līguma nr.: 6-ZD-22/15/2022
 - asoc. prof. Inga StuķēnaProjektu pieteikumu izstrādei 2022
Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos
Līguma nr.: lzp-2018/2-0059
 - prof. Ilze KonrādeFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Atbalsta pasākumi jauniešiem ar autisma spektra traucējumiem integrācijai izglītības sistēmā
Līguma nr.: 2007/0087/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.3.7./0007/0066
 - Inga RutmaneES struktūrfondi
Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0145/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/007
 - Ieva CipruseES struktūrfondi
Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)
Līguma nr.: 2011/0016/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/005
 - Ieva CipruseES struktūrfondi