Projektu katalogs | RSU Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Energoefektivitātes pasākumi Rīgā, Hipokrāta ielā 3
Līguma nr.: 4.2.1.2/17/I/027
 - pasn. Mārtiņš MenniksES struktūrfondi
Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju saskaņošana Baltijas jūras kuģniecībā
Līguma nr.: CB406
 - asoc. prof. Liāna DeklavaES programmas
Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)
Līguma nr.: 2011/0056/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/006
 -  Sarmīte ZeireES struktūrfondi
Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs
Līguma nr.: 2004/0005/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0001/0004/0066
 - prof. Iveta OzolantaES struktūrfondi
Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
Līguma nr.: 8.2.4.0/15/I/001
 -  Dagnija BriedeES struktūrfondi
Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā
Līguma nr.: PMIF/7/2016/1/03
 - prof. Anda RožukalneES programmas
B.afzelii virsmas proteīnu raksturošana un Latvijai specifisko Laimboreliozes diagnostikas marķieru izstrāde
Līguma nr.: RSU ZP 02/2013
 - doc. Renāte RankaRSU granti
Baltijas -Vācijas Augstskolu birojs
Līguma nr.: FINANSĒŠANAS LĪGUMS NR. 2018/19
 - doc. Klāvs SedlenieksCiti projekti
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE)
Līguma nr.: 763721
 - doc. Ilze ŠalmaES programmas
Cilvēka bokavīrusa (HBoV) tipu epidemioloģija, patogenitāte un iespējamā asociācija ar dziļo elpceļu slimībām un akūtu gastroenterītu bērniem
Līguma nr.: RSU ZP 17/2013
 -  Zaiga Nora-KrūkleRSU granti
Cilvēka herpesvīrusa-6 loma autoimūnā tireoidīta attīstībā
Līguma nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/202,Agreement No. 9.-14.5/257
 -  Alīna SultanovaES struktūrfondi
Cilvēka papilomas vīrusa infekcija pacientiem ar nieres transplantātu
Līguma nr.: RSU ZP 12/2013
 - doc. Ieva ZiediņaRSU granti
Cilvēka parvovīrusa B19, bokavīrusa un parvovīrusa 4 iesaistes pētīšana iekaisīgās neiroloģiskās slimībās, lietojot starpdisciplināru pieeju
Līguma nr.: LV-LT-TW/2016/13
 - asoc. prof. Modra MurovskaCiti projekti
Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju – morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti
Līguma nr.: RSU ZP 14/2013
 - asoc. prof. Pēteris StradiņšRSU granti
Cilvēku biomonitoringa inciatīva Eiropā (HBM4EU)
Līguma nr.: 733032-HBM4EU
 - pasn. Inese MārtiņsoneES programmas
Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana
Līguma nr.: 2017-01.3-07/1
 - asoc. prof. Ivars Vanadziņš, Ivars ĪvertsES struktūrfondi
Darba spējas un sociālā iekļaušanās
Līguma nr.: CB-52
 - asoc. prof. Ivars VanadziņšES programmas
DESMIT D NAKTĪ (Ten D by Night: Dark, Dance, Disco, Dose, Drugs, Drive, Danger, Damage, Disability, Death)
Līguma nr.: 2007326
 - asoc. prof. Anita VillerušaES programmas
Dzemdes kakla vēža klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai
Līguma nr.: RSU ZP 04/2013
 - prof. Dace Rezeberga RSU granti
Eiropas pētījums par HIV matemātisko modelēšanu un HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumiem riska grupās (HERMETIC)
Līguma nr.: ES RTD-7IP-22
 - doc. Anda Ķīvīte-UrtāneES programmas