Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Energoefektivitātes pasākumi Rīgā, Hipokrāta ielā 3
Līguma nr.: 4.2.1.2/17/I/027
 - pasn. Mārtiņš MenniksES struktūrfondi
177Lu-PSMA, 68Ga-PSMA, 18F-PSMA ražošanas tehnoloģiju un analītisko metožu izstrāde
Līguma nr.: 1.2.1.1/16/A/006
 - Edgars MamisES struktūrfondi
18F-PSMA-1007 un 68Ga-PSMA-11 PET/CT mērķētas molekulāras attēldiagnostikas loma prostatas vēža recidīva multimodālā izmeklēšanā
Līguma nr.: lzp-2019/1-0056
 -  Maija RadziņaFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Agrīnas aterosklerozes saistība ar gēnu mutācijām, mikroRNS ekspresiju, ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem un atšķirīgu lipīdus pazeminošās terapijas modeļu loma agrīnas aterosklerozes progresijas prevencijā
Līguma nr.: 23011002
 - asoc. prof. Kārlis TrušinskisProjektu pieteikumu izstrādei
Ar drudzi noritošu saslimšanu diagnostika un vadīšana, izmantojot personalizētu RNS molekulārajā signatūrā balstītu diagnostiku (DIAMONDS)
Līguma nr.: 848196
 - asoc. prof. Dace ZavadskaES programmas
Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde
Līguma nr.: 18-00-A01620-000028
 - asoc. prof. Dace BandereES struktūrfondi
Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju saskaņošana Baltijas jūras kuģniecībā
Līguma nr.: CB406
 - ES programmas
Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos
Līguma nr.: lzp-2018/2-0059
 - asoc. prof. Ilze KonrādeFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Atbalsta pasākumi jauniešiem ar autisma spektra traucējumiem integrācijai izglītības sistēmā
Līguma nr.: 2007/0087/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.3.7./0007/0066
 - Inga RutmaneES struktūrfondi
Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0145/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/007
 - Ieva CipruseES struktūrfondi
Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)
Līguma nr.: 2011/0016/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/005
 - Ieva CipruseES struktūrfondi
Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/009
 - Sandra VasiļevskaES struktūrfondi
Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)
Līguma nr.: 2011/0056/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/006
 -  Sarmīte ZeireES struktūrfondi
Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs
Līguma nr.: 2004/0005/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0001/0004/0066
 - prof. Iveta OzolantaES struktūrfondi
Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
Līguma nr.: 8.2.4.0/15/I/001
 -  Dagnija BriedeES struktūrfondi
Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā
Līguma nr.: PMIF/7/2016/1/03
 - prof. Anda RožukalneES programmas
Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā
Līguma nr.: PMIF/7/2019/2/01
 - prof. Anda RožukalneES programmas
Audu kompleksas reģenerācijas diagnostiski prognostisko faktoru algoritma izstrāde sejas šķeltņu pacientiem longitudinālā aspektā
Līguma nr.: 23010106
 - prof. Māra PilmaneProjektu pieteikumu izstrādei
Augļa strukturālo anomāliju izraisošo ģenētisko variāciju raksturojums, izmantojot dziļo fenotipēšanu un genotipēšanu
Līguma nr.: 131003
 -  Linda GailīteProjektu pieteikumu izstrādei
Augstākās profesionālās studiju programmas Audiologopēdija studentu pedagoģiskās un klīniskās prakses īstenošana uzņēmumos un iestādēs
Līguma nr.: 2007/0048/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0064/0066
 - Inga RutmaneES struktūrfondi