Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Energoefektivitātes pasākumi Rīgā, Hipokrāta ielā 3
Līguma nr.: 4.2.1.2/17/I/027
 - pasn. Mārtiņš MenniksES struktūrfondi
18F-PSMA-1007 un 68Ga-PSMA-11 PET/CT mērķētas molekulāras attēldiagnostikas loma prostatas vēža recidīva multimodālā izmeklēšanā
Līguma nr.: lzp-2019/1-0056
 -  Maija RadziņaFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Agrīnas aterosklerozes saistība ar gēnu mutācijām, mikroRNS ekspresiju, ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem un atšķirīgu lipīdus pazeminošās terapijas modeļu loma agrīnas aterosklerozes progresijas prevencijā
Līguma nr.: 23011002
 - asoc. prof. Kārlis TrušinskisProjektu pieteikumu izstrādei
Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde
Līguma nr.: 18-00-A01620-000028
 - asoc. prof. Dace BandereES struktūrfondi
Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos
Līguma nr.: lzp-2018/2-0059
 - asoc. prof. Ilze KonrādeFundamentālo un lietišķo pētījumu programma
Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)
Līguma nr.: 2011/0056/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/006
 -  Sarmīte ZeireES struktūrfondi
Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs
Līguma nr.: 2004/0005/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0001/0004/0066
 - prof. Iveta OzolantaES struktūrfondi
Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
Līguma nr.: 8.2.4.0/15/I/001
 -  Dagnija BriedeES struktūrfondi
Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā
Līguma nr.: PMIF/7/2016/1/03
 - prof. Anda RožukalneES programmas
Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā
Līguma nr.: PMIF/7/2019/2/01
 - prof. Anda RožukalneES programmas
Audu kompleksas reģenerācijas diagnostiski prognostisko faktoru algoritma izstrāde sejas šķeltņu pacientiem longitudinālā aspektā
Līguma nr.: 23010106
 - prof. Māra PilmaneProjektu pieteikumu izstrādei
Augļa strukturālo anomāliju izraisošo ģenētisko variāciju raksturojums, izmantojot dziļo fenotipēšanu un genotipēšanu
Līguma nr.: 131003
 -  Linda GailīteProjektu pieteikumu izstrādei
B.afzelii virsmas proteīnu raksturošana un Latvijai specifisko Laimboreliozes diagnostikas marķieru izstrāde
Līguma nr.: RSU ZP 02/2013
 - doc. Renāte RankaRSU granti
Bakteriālu, virālu infekciju noteikšana ar asins un urīna transkriptoma biomarķieriem bērniem ar drudzi
Līguma nr.: 230118012
 - prof. Dace GardovskaProjektu pieteikumu izstrādei
Bakteriofāgu antimikrobiālā efekta izpēte pret multirezistentiem mikroorganismiem
Līguma nr.: 23010501
 - prof. Juta KroičaProjektu pieteikumu izstrādei
Baltijas -Vācijas Augstskolu birojs
Līguma nr.: FINANSĒŠANAS LĪGUMS NR. 2018/19
 - doc. Klāvs SedlenieksCiti projekti
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE), pirmā fāze
Līguma nr.: 763721
 - doc. Ilze ŠalmaES programmas
Baltijas jūras reģiona veselības veicināšanas laboratorijas - starpnozaru sadarbības sekmēšanai veselības un labklājības jomās pašvaldībās (HealthyBoost)
Līguma nr.: #R085
 - prof. Anita VillerušaES programmas
Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām
Līguma nr.: 18-00-A01620-000042
 - asoc. prof. Ilze BāreneES struktūrfondi
Bioķīmisko un imūnģenētisko apoptozes un fibrozes marķieru un endotoksīnu atšķirības pacientiem ar imūnsupresējošo RNS vīrusu (HIV, HCV) ierosinātām hroniskām infekcijām un saistība ar infekciju smagumu
Līguma nr.: 23011101
 - prof. Ludmila VīksnaVPP turpinājumam