Projektu katalogs | RSU Pārlekt uz galveno saturu
ProjektsĪstenošanaProjekta vadītājsProjekta kategorija
Energoefektivitātes pasākumi Rīgā, Hipokrāta ielā 3
Līguma nr.: 4.2.1.2/17/I/027
 - pasn. Mārtiņš MenniksES struktūrfondi
177Lu-PSMA, 68Ga-PSMA, 18F-PSMA ražošanas tehnoloģiju un analītisko metožu izstrāde
Līguma nr.: 1.2.1.1/16/A/006
 - Edgars MamisES struktūrfondi
Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju saskaņošana Baltijas jūras kuģniecībā
Līguma nr.: CB406
 - asoc. prof. Liāna DeklavaES programmas
Atbalsta pasākumi jauniešiem ar autisma spektra traucējumiem integrācijai izglītības sistēmā
Līguma nr.: 2007/0087/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.3.7./0007/0066
 - Inga RutmaneES struktūrfondi
Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0145/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/007
 - Ieva CipruseES struktūrfondi
Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošiem maģistrantiem Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)
Līguma nr.: 2011/0016/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/005
 - Ieva CipruseES struktūrfondi
Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē (I kārta)
Līguma nr.: 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/009
 - Sandra VasiļevskaES struktūrfondi
Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē (II kārta)
Līguma nr.: 2011/0056/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/006
 -  Sarmīte ZeireES struktūrfondi
Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs
Līguma nr.: 2004/0005/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1./0001/0004/0066
 - prof. Iveta OzolantaES struktūrfondi
Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
Līguma nr.: 8.2.4.0/15/I/001
 -  Dagnija BriedeES struktūrfondi
Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā
Līguma nr.: PMIF/7/2016/1/03
 - prof. Anda RožukalneES programmas
Augstākās profesionālās studiju programmas Audiologopēdija studentu pedagoģiskās un klīniskās prakses īstenošana uzņēmumos un iestādēs
Līguma nr.: 2007/0048/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0064/0066
 - Inga RutmaneES struktūrfondi
Augstskolu – RTU, LU, RSU un LJA infrastruktūras attīstība un apsaimniekošana
Līguma nr.: NFI/0016/08/20
 - Ingrīda KalviņaEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
B.afzelii virsmas proteīnu raksturošana un Latvijai specifisko Laimboreliozes diagnostikas marķieru izstrāde
Līguma nr.: RSU ZP 02/2013
 - doc. Renāte RankaRSU granti
Baltijas -Vācijas Augstskolu birojs
Līguma nr.: FINANSĒŠANAS LĪGUMS NR. 2018/19
 - doc. Klāvs SedlenieksCiti projekti
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE)
Līguma nr.: 763721
 - doc. Ilze ŠalmaES programmas
Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums
Līguma nr.: EEZ09AP-22/04
 - Dr. Mārīte Ārija BaķeEEZ / Norvēģijas valdības finansējums
Cilvēka bokavīrusa (HBoV) tipu epidemioloģija, patogenitāte un iespējamā asociācija ar dziļo elpceļu slimībām un akūtu gastroenterītu bērniem
Līguma nr.: RSU ZP 17/2013
 -  Zaiga Nora-KrūkleRSU granti
Cilvēka herpesvīrusa-6 loma autoimūnā tireoidīta attīstībā
Līguma nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/202,Agreement No. 9.-14.5/257
 -  Alīna SultanovaES struktūrfondi
Cilvēka papilomas vīrusa infekcija pacientiem ar nieres transplantātu
Līguma nr.: RSU ZP 12/2013
 - doc. Ieva ZiediņaRSU granti