Pārlekt uz galveno saturu

Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai (I kārta)

Projekta/līguma nr.
2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/17
Projekta finansējums
1 591 553,26 EUR, tai skaitā 1 352 819,56 EUR ESF finansējums un 238 733,70 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2010. - 31.12.2012.

Mērķis

Izveidot jaunu starpdisciplināru zinātnisku grupu, iesaistot tajā jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātnieku, doktorantus, maģistrus un maģistrantus, lai ar daudzdisciplināru pieeju veiktu krūts vēža klīnisko, morfoloģisko un molekulāro īpatnību, korelāciju izpēti terapijas efektivitātes un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • Jaunas starpdisciplināras jauno zinātnieku grupas izveidošana
 • Krūts audzēju audu bankas izveide un klīnisko datu savākšana
 • Onkomutāciju preskrīninga metožu izstrāde
 • Molekulāro izmaiņu analīze krūts audzēju šūnās
 • Pārmantoto un somātisko mutāciju datu bāzes izveide
 • Krūts audzēju audu morfoloģiskā izpēte
 • Pārmantoto mutāciju nēsātāju un ģimenes locekļu aptaujas un intervijas
 • Profilakses un agrīnās diagnostikas pasākumu un ieteikumu izstrāde onkomutāciju nēsātājām
 • Iegūto datu multifaktorālā analīze un efektīvāku ārstniecības shēmu izstrāde
 • Projekta administrēšana
 • Projekta publicitātes nodrošināšana

 

Projekta rezultāti

1. Sagatavoti un publicēti 20 zinātniskie raksti

 • „Patient with Cowden syndrome bearing mutation in the PTEN gene” – mainīts nosaukums uz “Challenges in the management of a patient with Cowden syndrome: case report and literature review, I. Melbarde-Gorkusa, A. Irmejs, D. Berzina, I.Strumfa, A. Abolins, A. Gardovskis, S. Subatniece, J. Gardovskis, E. Miklasevics, European Journal of Human Genetics – atteikts, iesniegts – Hereditary Cancer in Clinical PracticeHereditary Cancer in Clinical Practice
  www.hccpjournal.com/pubmed/22503188
 • “Molecular Subtype Shift in Breast Cancer upon Trastuzumab Treatment: a Case Report”,
  A. Āboliņš, A. Vanags, Ge. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis, I. Štrumfa, Polish Journal of Pathology, ISSN:1233-9687, Vol.62/2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21574108
 • „Population screening for hereditary and familial cancer syndromes in Valka district of Latvia”, A. Vanags, I. Štrumfa, A. Gardovskis, V. Borošenko, A. Āboliņš,U. Teibe,
  G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis, Hereditary Cancer in Clinical Practice
  Raksts pieejams: www.hccpjournal.com/content/8/1/8
  „Hereditary Cancer in Clinical Practice, 2010 8:8
 • „Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumour of the Breast in Complex Clinical Background”, A. Āboliņš, A. Vanags, G. Volanska, I. Melbārde-Gorkuša, I. Štrumfa, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, „Acta Chirurgica Latviensis” (2010 (10/2))
 • „Detection of Large Deletions and Duplications in Moderate Risk Breast Cancer Susceptibility Genes in Breast Cancer Patients Negative for the BRCA1 and BRCA2Mutations”, D. Kalniete, A. Irmejs, I. Štrumfa, J. Žestkova, K. Aksenoka, J. Gardovskis, E. Miklaševičs, „Acta Chirurgica Latviensis” (2011 (11))
 • Pathological features of BRCA1 / BRCA2 mutation – associated breast cancers: implications for diagnostics and treatment, I. Melbārde-Gorkuša, I. Štrumfa, A. Vanags, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, „Acta Chirurgica Latviensis” (2011 (11))
 • Histological and immunohistochemical evaluation of cytokeratin 5/6 expressing breast cancer, A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, G. Trofimovičš, J. Gardovskis, „Acta Chirurgica Latviensis” (2011 (11))
 • Primary breast lymphoma: clinical and morphological characteristics, A. Abolins, A. Vanags, I. Strumfa, I. Melbarde-Gorkusa, M. Abolina, G. Trofimovics, E. Miklasevics, J. Gardovskis, „Acta Chirurgica Latviensis” (2011 (11))
 • Mangement of BRACA1 Mutation Carrier with Breast Cancer, I. Melbarde-Gorkusa, I. Strumfa, A. Irmejs, A. Abolins, E. Miklasevics, A. Gardovskis, S. Subatniece, G. Trofimovics, J. Gardovskis, „Acta Chirurgica Latviensis” (2011 (11))
 • Pathology of Breast Cancer: from Classics Concepts to Molecular Pathology and Pathogenesis, I. Strumfa, A. Vanags, A. Abolins, J. Gardovskis, „Acta Chirurgica Latviensis” (2012 (12))
 • Prevalence of Hereditary Breast Cancer in Latvia, A. Gardovskis, A. Irmejs, K. Aksenoka, M. Bitina, G. Keiris, G. Trofimovics, S. Subatniece, D. Bērziņa, J. Gardovskis, E. Miklasevics, Hereditary Breast Care
 • MicroRNA Expression in Different Subtypes of Hereditary and Sporadic Breast, D. Kalniete, M. Nakazawa-Miklasevica, I. Strumfa, A. Abolins, A. Irmejs, G. Trofimovics, J. Gardovskis, E. Miklasevics, RSU Zinātniskie raksti 2012
 • BRCA1/2 mutation screening in high-risk breast/ovarian cancer families and sporadic cancer patient surveilling for hidden high-risk families, D. Berzina, M. Nakazawa-Miklasevica, J. Zestkova, K. Aksenoka, A. Irmejs, A. Gardovskis, D. Kalniete, J. Gardovskis, E. Miklasevics, BMC Medical Genetics 2013, 14:61 doi:10.1186/1471-2350-14-61
  http://www.biomedcentral.com/1471-2350/14/61
 • Survival value of BRCA1 mutation in familial breast cancer patients affected by second primary cancer, S. Subatniece, A. Gardovskis, I. Melbārde-Gorkuša, E. Miklaševičs, A. Irmejs, J. Gardovskis, RSU Zinātniskie raksti 2012
 • Key factors contributing to quality of life for breast cancer patients in Latvia: supplementing quantitative surveys with qualitative interviews, A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, E. Miklasevics, J. Gardovskis, „Acta Chirurgica Latviensis” (2012 (12))
 • Granular cell tumour of the breast: Challenging Clinical and Radiological mimic of Cancer, A. Abolins, I. Strumfa, A. Vanags, G. Trofimovics, J. Gardovskis, Acta Chirurgica Latviensis
 • ASSESSMENT OF LIFE QUALITY FACTORS BY BREAST CANCER PATIENTS, M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, T. Lace, E. Miklasevics, J. Gardovskis, Konferences SOCIETY. HEALTH. WELFARE starptautiski citējamam rakstu krājumam
 • Overcoming Potential Suffering: Interpreting the Diagnosis of Hereditary Ovarian and Breast Cancer at the Pauls Stradins Clinical University Hospital, Latvia, A. Dzervite, M. Pranka, A. Irmejs, J. Gardovskis, E. Miklasevics, eGrāmata Making Sense of Suffering
  http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/wp-content/uploads/2012/10/dzervitesufpaper.pdf
 • Attitudes and factors influencing breast cancer prophylactic screening, M. Pranka, A. Dzervite, T. Lace, R. Rungule, A. Irmejs, J. Gardovskis, E. Miklasevics, Žurnāls „Filosofija. Socioloģija”
 • Underestimated survival predictions of the prognostic tools Adjuvant! Online and PREDICT in BRACA1- associated breast cancer patients, G. Plakhins, A. Irmejs, A. Gardovskis, S. Subatniece, I. Liepniece-Karele, G. Purkalne, U. Teibe, G. Trofimovics, E. Miklasevics, J. Gardovskis, Familian Cancer Doi 10.1007/s105689-013-9646-7,  Volume 12, No.1 ISSN 1389-9600
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10689-013-9646-7#page-1

2. Izstrādātas 6 tehnoloģijas

 • RL-PĶR/AIKanalīze BRCA2 gēna 8. ekzona mutāciju noteikšanai
 • Imūnhistoķīmiskās vizualizācijas tehnoloģija p53 proteīna noteikšanai audu griezumos
 • Imūnhistoķīmiskās vizualizācijas tehnoloģija ciklooksigenāzes - 2 (COX-2) proteīna noteikšanai audu griezumos
 • Imūnhistoķīmiskās vizualizācijas tehnoloģija ciklīna D1 (CycD1) proteīna noteikšanai audu griezumos
 • Imūnhistoķīmiskās vizualizācijas tehnoloģija BRCA1 proteīna noteikšanai audu griezumos
 • RL-PĶR salīdzinošā kvantitēšanas (salīdzinošā CT) analīze miR-21 ekspresijas noteikšanai krūts vēža audos     

3. Izstrādāta krūts vēža profilakses un agrīnās diagnostikas pasākumu un ieteikumu lapa "Jo ir vērts dzīvot!"

4. Pārmantoto mutāciju nēsātāju un ģimenes locekļu aptauju un interviju analīze un kopsavilkums (kopsavilkums)

5. Izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs „Krūts vēža molekulāro apakštipu un imūnhistoķīmiskā profila raksturojums”, autors Arnis Āboliņš (kopsavilkums)

6. Izstrādāta krūts vēža ārstniecības shēma

7. Izveidotas datu bāzes – klīnisko datu bāze; audu banka; pārmantoto un somatisko mutāciju datu bāze