Pārlekt uz galveno saturu

Jaunas starpnozaru grupas izveide uz nanotehnoloģijām bāzētu pieeju izstrādei šūnu bioloģijā ar pielietojumu medicīnā (I kārta)

Projekta/līguma nr.
2009/0221/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/074
Projekta finansējums
1 401 148,83 EUR, tai skaitā 1 190 975,01 EUR ESF finansējums un 210 173,82 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2010. - 31.12.2012.

Mērķis

Izveidot jaunu starpnozaru pētniecisku grupu, iesaistot tajā jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātnieku, doktorus, doktorantus, maģistrus un rezidentus, lai ar starpdisciplināru risinājumu attīstītu uz nanotehnoloģijām bāzētu pieeju izstrādi šūnu bioloģijā ar pielietojumu medicīnā.

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • Jaunas starpnozaru zinātniskās grupas izveide
 • Jaunas pieejas izveidošana magnētisko nanodaļiņu, kas nes terapeitiskos līdzekļus (si-RNS, RNS-aptamērus), ievadīšanai cilvēka šūnās
 • Eksperimentālā aparāta magnētiskās pincetes izstrādāšana un konstruēšana
 • Specifisku nukleotīdu modificētu RNS-aptamēru iegūšana
 • Metodes izstrāde šūnu ar magnētiskajām nanodaļiņām adsorbcijai un orientēšanai uz sirds-asinsvadu sistēmas elementu kompozīto biomateriālu karkasa, lietojot magnētisko pinceti
 • Projekta administrēšana
 • Projekta publicitātes nodrošināšana
Projekta rezultāti
 1. Izveidota jauna starpnozaru zinātnieku grupa
 2. Par projekta rezultātiem publicētas 19 konferenču tēzes mutiskajiem un stenda referātiem
 3. Izstrādāts metodes protokols šūnu ar magnētiskajām nanodaļiņu adsorbcijai uz sirds-asinsvadu sistēmas elementu kompozīto biomateriālu karkasa, lietojot magnētisko pinceti
 4. Izstrādāts metodes protokols šūnu ar magnētiskajām nanodaļiņu orientētai adsorbcijai uz karkasu spriegojuma virzienos, lietojot magnētisko pinceti
 5. Izveidots magnētiskās pincetes eksperimentālais modelis un izveidots tā tehniskais apraksts