Pārlekt uz galveno saturu

Pārmantotā vēža profilakses pasākumu ieviešana Pleskavas reģionā

Projekta/līguma nr.
ELRI-097
Projekta finansējums
297 176,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2012. - 31.12.2013.

Mērķis

Dzīves kvalitātes uzlabošana Krievijā un Latvijā izveidojot efektīvu pārmantotā vēža skrīninga un profilakses sistēmas moduli un ierobežojot pārmantotā vēža izplatību pierobežas reģionos

Apraksts

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam finansiāli atbalsta reģiona konkurētspējas uzlabošanu, kuras aktivitātes ir vērstas uz kopīgas pārrobežu attīstību un reģiona potenciālu, izmantojot izdevīgu atrašanās vietu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pierobežā

Projekta aktivitātes

  • Projekta vadība
  • Publicitātes pasākumi (projekta atklāšanas un noslēguma konferences, mājaslapas izveide un brošūru sagatavošana un izplatīšana ģimenes ārstiem un pacientiem Pleskavas reģionā)
  • Zināšanu pārnese pārmantotā vēža pētniecības jomā un pārmantotā vēža centra izveide Pleskavā (Pleskavas onkoloģiskā dispansera (POD) darbinieku apmaiņas vizītes RSU Pārmantotā vēža institūtā, apmācību programma POD molekulārās laboratorijas darbiniekiem, pārmantotā vēža profilakses stratēģijas izstrāde Pleskavas reģionam un aprīkojuma iegāde pārmantotā vēža centram Pleskavā)
  • Pārmantotā vēža pilotprojekts Pleskavas reģionā (asins paraugu un ģimenes anamnēžu savākšana, paraugu molekulārā analīze, metodoloģiju izstrāde konsultācijām, pacientu konsultēšana Pleskavas reģionā

Projekta rezultāti

  • Pleskavā izveidots Pārmantotā vēža centrs
  • POD darbinieki apguvuši iemaņas darbam ar pārmantotā vēža pacientiem un augsta riska indivīdiem
  • Izveidota pārmantotā vēža datu bāze, kurā iekļauti pilotprojekta dati; POD pieejama programma, kas ļauj aprēķināt personas pārmantotā vēža risku balstoties uz ģimenes vēsturi
  • Apmēram 2000 ģimenes ārstu un 20000 pārmantotā vēža pacientu un augsta riska indivīdu ir labāka izpratne par pārmantotā vēža profilaksi un ārstēšanu
  • Plašākai sabiedrībai Pleskavas reģionā un Latvijā ir labāka izpratne par pārmantotā vēža profilaksi

www.estlatrus.eu