Pārlekt uz galveno saturu

Pētījums par Oct4 DNS metilācijas pakāpes/struktūras, nukleosomu pozicionēšanu Oct4 promotorā un Oct4 izoformu ekspresiju prostatas vēža un nevēža šūnu līnijās

Projekta/līguma nr.
132304
Projekta finansējums
20 000,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.04.2019. - 31.03.2020.

Mērķis

Pētījuma mērķis ir novērtēt Oct4 regulējošo elementu DNS metilēšanas pakāpi, nukleosomu pozicionēšanu Oct4 promotoros neatkarīgi no to endogēnās metilēšanas statusa un Oct4 izoformas ekspresijas profilēšana mRNS un proteīna līmenī, kā arī izstrādāt vienas šūnas gēnu (PSA, Oct4) ekspresijas un DNS meditēšanas testu, lai diskriminētu indolentu un agresīvu PCa.