Pārlekt uz galveno saturu

Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai

Projekta/līguma nr.
1DP/3.2.3.0./08/IPIA/VSMTVA/001
Projekta finansējums
13 517 282,20 EUR, tai skaitā 11 110 004,00 EUR ESF finansējums un 196 227,90 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
02.12.2009. - 30.12.2011.

Mērķis

Lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un efektīvu nozares administrēšanu, izglītojot cilvēkresursus veselības nozarē un piesaistot tos darba tirgum, saskaņā ar valsts noteikto politiku ilgtspējigai veselības nozares attīstībai, 2008.gada 31.oktobrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) noslēdza sadarbības līgumu ar Medicīnas profesionālās izglītības centru (MPIC) par projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" īstenošanu. No 2009. gada 1. oktobra projekta administrēšanu pārņem Veselības ministrija

Apraksts

Projekta aktivitātes

6. 2009. gada 22.oktobrī Veselības ministrija (VM) projekta ietvaros izsludinātajā iepirkumā Tālākizglītības fakultāte (vadītāja, asoc.prof. J.Livdāne) ieguva atbalstu iepirkumā "Ārstniecības personu pārkvalifikācija (programmu un mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija) 2009., 2010. un 2011. gadā"

 • Programmas un mācību materiāla izstrāde ,,Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par transfuziologu" un mācību procesa realizācija
 • Programmas un mācību materiāla „Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par neatliekamās medicīnas ārstu" izstrāde un mācību procesa realizācija

Mācību programmu un materiālu izstrādes un mācību procesa ilgums: 2009. gada decembris–2011.gada decembris

Rezultāts:  izstrādātas mācību programmas un tām atbilstoši mācību materiāli un apmācītas 32 personas

_______________________________________________________________

5. 2009. gada 11.septembrī Medicīnas profesionālās izglītības centrs (MPIC) projekta ietvaros izsludinātajā iepirkumā Tālākizglītības fakultāte (vadītāja, asoc.prof. J.Livdāne) ieguva atbalstu iepirkumā ,,30 profesionālo prasmju pilnveides programmu, mācību materiālu izstrāde 2009. gadā un mācību procesa realizācija 2010./2011. gadā":programmas un mācību materiāla „Bērnu garīgā veselība" izstrāde un mācību procesa realizācija

 • Programmas un mācību materiāla „Analītiskā procesa kvalitātes nodrošināšana laboratoriskiem izmeklējumiem" izstrāde un mācību procesa realizācija
 • Programmas un mācību materiāla „Laboratorisko izmeklējumu rezultātu interpretācijas prasmes" izstrāde un mācību procesa realizācija
 • Programmas un mācību materiāla ,,Endoskopiskās izmeklēšanas metodes principi" izstrāde un mācību procesa realizācija
 • programmas un mācību materiāla ,,Psihisko un uzvedība traucējumu agrīna diagnostika primārajā veselības aprūpē" izstrāde un mācību procesa realizācija

Mācību programmu un materiālu izstrādes un mācību procesa ilgums: 2009. gada decembris -  2011. gada decembris

Rezultāts: izstrādātas mācību programmas un tām atbilstoši mācību materiāli un apmācītas 860 personas

__________________________________________________________________

4. 2009. gada 17.aprīlī Medicīnas profesionālās izglītības centrs (MPIC) projekta ietvaros izsludinātajā iepirkumā RSU Māszinību fakultāte (dekāne, asoc.prof. I.Millere) ieguva atbalstu  iepirkumos

1. Mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu ieguvei 2009. gadā

 • Operācijas māsas pamatspecialitāte
 • Ambulatorās aprūpes māsas pamatspecialitāte
 • Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitāte
 • Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte

3. Mācību procesa realizācija ārstniecības personu pārkvalifikācijai 2009. gadā

 • Vecmāte - māsa
 • Māsa - ārsta palīgs

Mācību procesa realizācijā Rīgas Stradiņa universitāte sadarbojās ar Latvijas Māsu asociāciju, Latvijas Ambulatorās medicīnas māsu un sociālās aprūpes darbinieku asociāciju, Liepājas medicīnas koledžu, Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, Daugavpils medicīnas koledžu, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", SIA „Rīgas 1.slimnīca", VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs", SIA „Vidzemes slimnīca", SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", SIA „Kuldīgas slimnīca", SIA „Liepājas reģionālā slimnīca", SIA „RSU ambulance", SIA „Aprūpes birojs", SIA „Rēzeknes slimnīca"

Mācību procesa ilgums: 2009. gada septembris–2011. gada augusts

Rezultāts: apmācītas 2950 personas

______________________________________________________________

2. 2009. gada 21. janvārī Medicīnas profesionālās izglītības centrs (MPIC) projekta ietvaros izsludinātāja iepirkumā RSU Māszinību fakultāte (dekāne, asoc.prof. I.Millere) ieguva atbalstu iepirkumā

 • Programmas un mācību materiāla „Vecmātes profesionālās darbības atjaunošana" izstrāde

Rezultāts: programmu un mācību materiālu izstrādē piedalījās 6 darbinieki, tai skaitā 4 RSU pasniedzēji un 2 nozares speciālisti un izstrādāta programma un atbilstošs mācību materiāls

_____________________________________________________________________

2008. gads

1. 2008. gada 13. novembrī Medicīnas profesionālās izglītības centrs (MPIC) projekta ietvaros izsludinātajā iepirkumā RSU Tālākizglītības fakultāte (vadītāja, asoc.prof. J.Livdāne) un Māszinību fakultāte (dekāne, asoc.prof. I.Millere) ieguva atbalstu iepirkumos

 • Programmu un mācību materiālu „Profesionālā pilnveide" (19 daļas) izstrāde
 • Programmu un mācību materiālu „Māsas pamatspecialitātes" (2 daļas) izstrāde
 • Programmu un mācību materiālu „Ārstniecības personu pārkvalifikācija" (3 daļas) izstrāde
 • Programmu un mācību materiālu „Ārstniecības personu profesionālās darbības atjaunošana" (2 daļas) izstrāde

Rezultāts: izstrādātas 26 programmas un mācību materiāli