Skip to main content

Šajā mājaslapas sadaļā, kas izveidota, lai nodrošinātu atklātību, publicēti pretendentu iesniegtie CV, viņu izstrādātās RSU attīstības koncepcijas un cita informācija, kas attiecas uz rektora vēlēšanu procesu.

Saskaņā ar Augstskolu likumu un RSU Satversmi rektoru uz pieciem gadiem ievēl RSU Satversmes sapulce un apstiprina Ministru kabinets.

RSU rektora vēlēšanas notiks ceturtdien, 9. novembrī, plkst. 15.00 RSU Satversmes sapulces sēdē.

Rektora amata kandidāti

Prof. Aigars Pētersons

Aigars_Petersons.jpgDzimis 1959. gadā. Habilitēts medicīnas doktors, profesors (kopš 1999. gada), RSU strādā kopš 1984. gada, 435 zinātniskās publikācijas, četri izgudrojumi, Hirša indekss – 7. Profesora vadībā promocijas darbu aizstāvējuši deviņi doktoranti.

Organizatoriskā pieredze: bijis katedras vadītājs, dekāns, BKUS valdes loceklis, profesionālās asociācijas prezidents, Latvijas Republikas Saeimas deputāts, Rīgas domes deputāts.

RSU attīstības koncepcija

VIDEO: prof. A. Pētersona tikšanās ar studentiem (26.10.2017.)

Prof. Jānis Vētra

Janis_Vetra.jpgDzimis 1959. gadā. Habilitēts medicīnas doktors, profesors (kopš 1999. gada), RSU strādā kopš 1992. gada, 379 zinātniskās publikācijas, piecas autorapliecības, Hirša indekss – 3. Profesora vadībā promocijas darbu aizstāvējuši 14 doktoranti.

Organizatoriskā pieredze: bijis nodaļas vadītājs, RSU Padomnieku konventa priekšsēdētājs, LZP loceklis, AML rektors, Saeimas deputāts, AIP priekšsēdētājs.

RSU attīstības koncepcija

VIDEO: prof. J. Vētras tikšanās ar studentiem (23.10.2017.)

Rektora amata kandidātu debašu tiešraides ieraksts, 31.10.2017.

Kontaktinformācija