Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Štrumfa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība; Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

1. Nodrošināt studijas patoloģijā, ietverot slimību morfoloģiskās un funkcionālās izpausmes, to patoģenēzi. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko un ar specialitāti saistīto kursu apguvei, veidojot vispusīgi izglītotu speciālistu. Patoloģijas programmai integrēti jāietver lokālo un vispārējo patoloģisko procesu norisi, attīstot studentam vienotu priekšstatu par slimību patoģenēzes morfoloģiskajiem un funkcionālajiem komponentiem;
2. Sniegt praktisku pārskatu par patoloģiju kā diagnostisku medicīnas nozari un medicīnas pētījumu komponentu medicīnas māsas darba vajadzībām atbilstošā līmenī.

Priekšzināšanas

Anatomija, histoloģija, fizioloģija, šūnas bioloģija, bioķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot atsevišķu slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību; patoģenēzi un tās izpausmes klīniskajās norisēs, attēldiagnostikas un laboratorijas izmeklējumos; cēloņus un riska faktorus; iespējamās komplikācijas un sekas, kā arī iznākumus, ciktāl to atļauj studiju kursa apjoms.

Prasmes

Ciktāl to atļauj studiju kursa apjoms, students klīniskos uzdevumos iepratīsies identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, argumentēti izvērtēt kursa tematiskajā plānā minēto slimību patoģenēzi, saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu nepieciešamos laboratorijas izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas, students attīstīs kompetences darbā ar informāciju un medicīnas izmeklējumu datiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb3BakalaursObligātsGuna Volanska, Arvīds Jakovļevs
Māszinības, MZF3BakalaursObligātsGuna Volanska, Arvīds Jakovļevs