Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Elga Bataraga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dermatoloģija un veneroloģija

Mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi par akūti un hroniski norisošām ādas un veneriskajām slimībām, to etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, ārstēšanas principiem un profilaksi, kā arī nostiprināt pacientu izmeklēšanas prasmes.

Priekšzināšanas

Anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, propedeitikā, iekšķīgās slimībās, infektoloģijā, farmakoloģijā un imunoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Students spēs definēt ādas un veneriskās slimības, izklāstīt to etiopatoģenēzi un aprakstīt klīniskās izpausmes, kas ļautu tās atpazīt savstarpēji un no citām slimībām. Mācēs formulēt un izskaidrot tālāku diagnostisko un terapeitisko taktiku, jo spēs uzskaitīt un sistematizēt mūsdienu diagnostiskās un ārstnieciskās metodes. Zinās, kā organizēt profilaktiskos un epidemioloģiskos pasākumus kontagiozo dermatožu un seksuāli transmisīvo slimību gadījumos. Spēs atpazīt ļaundabīgos ādas veidojumus un organizēt tālāku rīcības plānu šajos gadījumos.

Prasmes

Students mācēs iegūt dermatoloģisko, veneroloģisko un seksuālo anamnēzi; izmeklēt specifiskas ādas izmaiņas dermatoloģijā; noteikt diagnozi; sastādīt pacienta izmeklēšanas plānu; nozīmēt dažādas izmeklēšanas metodes, pamatojot to nepieciešamību; sastādīt ārstēšanas plānu; izskaidrot pacientam konkrētās slimības cēloņus, norisi, ārstēšanas un profilakses iespējas, nepieciešamību, slimības prognozi.

Kompetences

Teorētisko un praktisko zināšanu apguves rezultātā students ir spējīgs profesionāli sadarboties ar pacientiem un kolēģiem dermatoloģisko un venerisko slimību diagnostikas, diferenciāldiagnostikas, ārstniecības un profilakses jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un pacienta tiesības; darboties kā veselības veicinātājs ādas un venerisko slimību sabiedriskās un individuālās profilakses kontekstā; patstāvīgi plānot izziņas procesu, lai sabalansētu esošās zināšanas obligātajā kursā ar jauno mācību vielu, prast izmantot literatūru, e-vidi, kolēģu un pasniedzēju zināšanas, precīzi formulējot gan diagnozi un diferenciāldiagnozi, gan risināmo jautājumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsKarīna Zavorina, Ilona Hartmane, Ingmārs Mikažāns, Sanita Žīgure, Lelde Reinberga, Alise Balcere, Aleksejs Zavorins, Ilze Upeniece, Iveta Ivdra, Andra Dērveniece, Elga Bataraga, Anastasija Kraveca, Darja Arīna Miškina
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligātsMāra Rone-Kupfere, Ilona Hartmane, Ingmārs Mikažāns, Sanita Žīgure, Lelde Reinberga, Alise Balcere, Aleksejs Zavorins, Ilze Upeniece, Iveta Ivdra, Elga Bataraga, Karīna Zavorina, Andra Dērveniece
Pediatrija, MFp10MaģistrsObligātsIlona Hartmane, Sanita Žīgure, Lelde Reinberga, Aleksejs Zavorins, Ilze Upeniece, Iveta Ivdra, Elga Bataraga, Anastasija Kraveca, Darja Arīna Miškina
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligāts
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts