Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Elga Bataraga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dermatoloģija un veneroloģija

Mērķis

Sekmēt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi par ādas un seksuāli transmisīvo slimību etioloģiju un attīstības mehānismiem cilvēka organismā, sasaistot tās ar klīniskajām izpausmēm, principiālām pieejām ārstēšanai un konkrētas specifiskās un etioloģiskās terapijas iespējām, kā arī par izsargāšanās iespējām no STS un lipīgām ādas infekciju slimībām, to izplatības ierobežošanu un ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti un sabiedrības veselību.

Priekšzināšanas

Anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, propedeitikā, iekšķīgās slimībās, farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs klasificēt un formulēt ādas audzējus; aprakstīt un analizēt ādas audzējus; novērtēt un pamatot ādas onkoloģiskās slimības diferenciāldiagnostiskas aspektā; sistematizēt ādas slimību un ādas audzēju izmeklēšanas metodes, terapijas iespējas; sistematizēt mūsdienu dermatoloģijā pielietojamās tehnoloģijas, to diagnostisko un terapeitisko nozīmi; formulēt smagi un ar citām orgānu sistēmām norisošās dermatozes; sistematizēt lokālas darbības kortikosteroīdus.

Prasmes

Izvērtēt slimnieka ādas veselības stāvokli; atšķirt ādas veidojumu simptomus; izveidot plānu diferenciāldiagnostiskām medicīniskām darbībām; detalizēti un mērķtiecīgi noskaidrot anamnēzi; veikt dermatoloģiskos izmeklējumus; pārbaudīt specifiskos simptomus; interpretēt un analizēt iegūtos medicīniskos faktus un rezultātus; noteikt diagnozi; noteikt terapijas taktiku dažādām slimībām un ādas audzējiem konkrētam pacientam; profesionāli sadarboties ar pacientiem, kolēģiem dermatoloģisko slimību un ādas veidojumu (audzēju) diagnostikas, diferenciāldiagnostikas, ārstniecības un profilakses jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un pacientu tiesības.

Kompetences

Patstāvīgi uzņemties atbildību par savām studijām; darboties kā veselības veicinātājam ādas slimību un ādas veidojumu (audzēju) sabiedriskās un individuālās profilakses kontekstā; uzņemties organizatorisko un administratīvo atbildību izmaksu efektīvas dermatoveneroloģisko un dermatoonkoloģisko slimību diagnostikas un ārstniecības algoritmu izvēlē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēleAlise Balcere, Elga Bataraga, Lelde Reinberga, Karīna Zavorina
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle