Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Viesturs Liguts
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par ārējās vides ekstremālo faktoru iedarbības uz cilvēku organismu patofizioloģiskajiem mehānismiem, klīniskajām izpausmēm un ārstēšanas iespējām.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas kursos, kas apgūti iepriekšējos studiju gados par topogrāfisko anatomiju, patoloģisko fizioloģiju, bioķīmiju, klīnisko farmakoloģiju, ķirurģisku (traumatisku) un terapeitisku patoloģiju norisi un ārstēšanas iespējām, klīniski laboratoriskajiem izmeklējumiem, kā arī pirmā palīdzībā par pacienta primāro un sekundāro izmeklēšanu notikuma vietā un palīdzības apjomu.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas un spēs pastāstīt par ārējās vides ekstremālo faktoru iedarbības uz cilvēku organismu patofizioloģiskajiem mehānismiem, spēs raksturot to klīniskās izpausmes un uzskaitīs un novērtēs ārstēšanas iespējas pirmsslimnīcas un slimnīcas etapos.

Prasmes

Spēs iespēju robežās mazināt ārējās vides kaitīgo faktoru iedarbību, spēs izvērtēt ārējās vides kaitīgo faktoru izraisīto patoloģiju smaguma pakāpi un nodrošināt pacienta klīniskam stāvoklim atbilstošu medicīnisko aprūpi gan pirmsslimnīcas etapā, gan slimnīcās.

Kompetences

Novērtēt dažādu ārējās vides faktoru kaitīgo iedarbību uz cilvēka organismu, ņemot vērā patofizioloģiskās un klīniskās izpausmes, un izstrādāt rīcības plānu izraisīto seku novēršanā/likvidēšanā; kompetences pieņemt individuālam pacientam atbilstošu ārstnieciskas rīcības plānu, līdzsvarojot to ar ieteiktām vadlīnijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēleArvīds Bērziņš
Medicīna, SSNMF8MaģistrsIerobežota izvēleArvīds Bērziņš
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsIerobežota izvēleArvīds Bērziņš
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF7MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsIerobežota izvēleArvīds Bērziņš
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēle