Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Krēvica-Rozenberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

1. Apgūt EKG reģistrēšanas tehniku, prasmi novērtēt, analizēt un interpretēt EKG līknes miokarda stāvokļa un funkciju novērtēšanā.
2. Veicināt studentu klīniskās domāšanas attīstību.

Priekšzināšanas

Normālā anatomijā un normālā fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt EKG reģistrēšanas tehniku; zinās EKG līknes elementu nomenklatūru, novērtējumu un raksturojumu; spēs aprakstīt EKG pielietojumu diagnostikas procesā un analizēt EKG iegūto informāciju, izvērtēt patoloģijas pakāpi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot veikt pacienta izmeklēšanu izmatojot EKG; attiecināt EKG iegūtos rezultātus uz klīnisko situāciju; orientējas elektrokardiogrāfijas izmeklējuma rezultātos; prot noteikt sirds elektriskās ass virzienu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti izprot EKG pielietojumu pacienta klīniskās situācijās un ārstniecības procesa nolūkos; studenti analizē un interpretē elektrokardiogrāfijas datus, atšķir normu no patoloģijas un formulē slēdzienu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP2Pirmais līmenisObligātsAleksejs Safonovs