Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Larisa Umnova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas klīniskās jomās – saslimšanu patofizioloģijā, endokrinoloģisko slimību klīniskās izpausmēs, izmeklējumu novērtēšanā, ārstēšanas pamatmetodēs un endokrīnas sistēmas saslimšanas farmakotarpijas iespējās.
Studiju modulis ietver integrētu apmācības ciklu, kurā students pēctecīgi iepazīstas ar slimību grupas patoloģisko fizioloģiju, klīnisko farmakoloģiju, klīniskām izpausmēm, izmeklēšanās iespējām, izmeklējumu datu interpretāciju, ārstēšanas principiem un saslimšanu farmakoterapijas iespējām.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un patoloģijas pamati, medicīniskā bioķīmija, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves students zinās:
• endokrīnās sistēmas slimību rašanās iemeslus un cēloņus;
• biežākās endokrīnās sistēmas slimību klīniskās izpausmes un komplikācijas;
• endokrīnās sistēmas izmeklēšanas metodes, to izmantošanas iespējas;
• endokrīnās sistēmas slimību ārstēšanas pamatveidus;
• endokrīnas sistēmas farmakoterapijas principus un iespējas.

Prasmes

Students spēs:
• novērtēt un interpretēt endokrīnās sistēmas izmeklējumu rezultātus;
• izvērtēt endokrīnās sistēmas patoloģiju farmakoterapiju.

Kompetences

Students varēs:
• sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam endokrīnās sistēmas slimību pacientam medikamentozas ārstēšanas plānu;
• izvērtēt medikamentozās ārstēšanas metožu priekšrocības un trūkumus, sasaistot ar pacienta izmeklējumu datiem;
• uzraudzīt medikamentozās terapijas gaitu, prognozēt blaknes un plānot to novēršanu, kā arī sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.