Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Juris Pokrotnieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Dot priekšstatu par modernām mūsdienu un nākotnes medicīnas novitātēm gastroenteroloģijā.

Priekšzināšanas

Gremošanas trakta norma un patoloģija. Gastroenteroloģijas pamati A daļas kursā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais iegūs zināšanas par esošajām speciālajām (palielinošā endoskopija, hromoendoskopija, ehoendoskopija, kapsulas endoskopija) un jaunākajām diagnostikas (enterogrāfija, invazīvā radioloģija) un ārstēšanas metodēm (bioloģiskā terapija) gastroenteroloģijā, ieskaitot digestīvo endoskopiju. Zinās izdevīgākos izmeklēšanas un ārstēšanas ceļus dažādās klīniskajās situācijās.

Prasmes

Izmantojot izmeklēšanas datus, pratīs formulēt indikācijas, izvērtēt kontrindikācijas un ierobežojumus gremošanas trakta slimību diagnostikā un ārstēšanā lietojamām mūsdienu un potenciālajām metodēm nākotnē, pratīs izmantot standarta paņēmienus, kā konkrētā klīniskajā situācijā izvēlēties efektīvāko diagnostikas un ārstēšanas ceļu ar maksimālo ekonomisko ieguvumu.

Kompetences

Patstāvīgi plāno izziņas procesu, lai sabalansētu esošās zināšanas obligātajā kursā ar jauno mācību vielu standarta situācijās gastroenteroloģijā, spēj orientēties ieguvumu / risku izvērtējumā, darbojoties gan vienam, gan grupā, prot izmantot literatūru, e-vidi, kolēģu un pasniedzēju zināšanas, precīzi formulējot jautājumu; uzņemas atbildību par studentu grupas (komandas darbs) darba prezentēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle