Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Larisa Umnova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas klīniskās jomās – saslimšanu patofizioloģijā, gremošanas trakta slimību klīniskās izpausmēs, izmeklējumu novērtēšanā, ārstēšanas pamatmetodēs un kuņģa un zarnu trakta saslimšanas farmakotarpijas iespējās.
Studiju modulis ietver integrētu apmācības ciklu, kurā students pēctecīgi iepazīstas ar slimību grupas patoloģisko fizioloģiju, klīnisko farmakoloģiju, klīniskām izpausmēm, izmeklēšanās iespējām, izmeklējumu datu interpretāciju, ārstēšanas principiem un veidiem un saslimšanas farmakoterapijas iespējām.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un patoloģijas pamati, medicīniskā bioķīmija, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves students zinās:
• kuņģa un zarnu trakta slimību rašanās iemeslus un mehānismus;
• biežākās kuņģa un zarnu trakta slimību klīniskās izpausmes un komplikācijas;
• kuņģa un zarnu trakta izmeklēšanas metodes un to iespējas;
• kuņģa un zarnu trakta slimību ārstēšanas pamatveidus;
• kuņģa un zarnu trakta medikamentozās ārstēšanas iespējas.

Prasmes

Students spēs:
• analizēt un interpretēt gremošanas trakta izmeklējumu rezultātus;
• izvērtēt pacientu farmakoterapiju.

Kompetences

Students varēs:
• sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam kuņģa - zarnu trakta sistēmas slimību pacientam medikamentozas ārstēšanas plānu;
• izvērtēt medikamentozās ārstēšanas metožu priekšrocības un trūkums, sasaistot ar pacienta izmeklējumu datiem;
• uzraudzīt medikamentozās terapijas gaitu, prognozēt blaknes un plānot to novēršanu, kā arī sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.