Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Juris Pokrotnieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Iegūt priekšstatu ar modernām mūsdienu un nākotnes medicīnas tehnoloģijām gastroenteroloģijā un nefroloģijā.

Priekšzināšanas

Gastroenteroloģijas un nefroloģijas pamati obligātajā kursā.

Rezultāti

Zināšanas

Students iegūs zināšanas par esošajām speciālajām (palielinošā endoskopija, hromoendoskopija, ehoendoskopija, kapsulas endoskopija) un jaunākajām diagnostikas (enterogrāfija, invazīvā radioloģija) un ārstēšanas metodēm (bioloģiskā terapija) gastroenteroloģijā, ieskaitot digestīvo endoskopiju, un nefroloģiju, zinās izdevīgākos izmeklēšanas ceļus dažādās klīniskajās situācijas. Students iegūs priekšstatu par nieru aizstājterapijas metodēm – hemodialīzi, peritoneālo dialīzi, zinās pacientu terapijas principus, sagatavojot nieru aizstājterapijai, pratīs izvērtēt to priekšrocības un iespējamos riskus. Zinās galvenās metodes, lai nodrošinātu hronisko hemodialīzi – arteriovenozās fistulas un protēzes lietošanas īpatnības, centrālā venozā katetra pielietošanu, zinās pacienta novērošanas principus, komplikācijas un tās korekcijas iespējas.

Prasmes

Izmantojot izmeklēšanas datus, pratīs formulēt indikācijas, izvērtēt kontrindikācijas un ierobežojumus gremošanas trakta un nieru slimību diagnostikā un ārstēšanā lietojamām mūsdienu un potenciālajām metodēm nākotnē, pratīs izmantot standarta paņēmienus kā konkrētā klīniskajā situācijā izvēlēties efektīvāko diagnostikas un ārstēšanas ceļu ar maksimālo ekonomisko ieguvumu.

Kompetences

Patstāvīgi plāno izziņas procesu, lai sabalansētu esošās zināšanas obligātajā kursā ar jauno mācību vielu standarta situācijās gastroenteroloģijā un nefroloģijā, spēj orientēties ieguvumu / risku izvērtējumā, darbojoties gan vienam, gan 2-3 studentu grupā, prot izmantot literatūru, e-vidi, kolēģu un pasniedzēju zināšanas, precīzi formulējot jautājumu; uzņemas atbildību par studentu grupas darba prezentēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēleDiāna Zandere, Harijs Čerņevskis, Viktorija Kuzema, Juris Pokrotnieks, Maija Motivāne, Aivars Pētersons, Ilze Puide, Vita Skuja, Ieva Ziediņa, Aleksejs Derovs
Medicīna, SSNMF8MaģistrsIerobežota izvēleDiāna Zandere, Juris Pokrotnieks, Maija Motivāne, Aivars Pētersons, Ilze PuideVita Skuja, Ieva Ziediņa, Kārlis Rācenis, Aleksejs Derovs,
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF7MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsIerobežota izvēle