Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Larisa Umnova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Apgūt iekšķīgo slimību diagnostikas un ārstēšanas pamatus. Iegūt spēju identificēt slimnieku problēmas un formulēt aprūpes principus. Iegūt zināšanas par primārās un sekundārās prevencijas principiem, pacientu izglītošanu un psiholoģisko atbalstu.

Priekšzināšanas

Zināšanas par anamnēzes ievākšanu un sistemātisku pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu pa orgānu sistēmām, zināšanas par pamata laboratoro izmeklējumu rezultātu novirzēm pie dažādiem sindromiem. Zināšanas farmakoloģijā un patoloģijā atbilstoši studiju programmas prasībām.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par biežākajām iekšķīgo slimību specialitātē sastopamajām slimībām un problēmām, to klīniskajām izpausmēm, diagnostiku, terapijas principiem un prevenciju.

Prasmes

Sistemātiski iztaujāt slimnieku par viņa aktuālajām veselības problēmām, kas skar iekšķīgo slimību specialitāti.
Izmantojot slimnieka pausto informāciju, mērķtiecīgi meklēt un novērtēt biežāko iekšķīgo slimību objektīvās pazīmes.
Atpazīt un raksturot biežākās iekšķīgās slimības pa orgānu sistēmām, izveidot sākotnējo aprūpes plānu.
Prast atpazīt biežākās šo slimību komplikācijas.

Kompetences

Patstāvīgi iztaujājot pacientu formulēt pacienta problēmas un pārbaudīt tās, veicot slimnieka objektīvo izmeklēšanu pa orgānu sistēmām. Novērtējot biežākos klīniskos izmeklējumus – elektrokardiogrāfiju, spirometriju, asins un bioķīmiskās analīzes, apkopot iegūtos rezultātus slimību sindromos vai slimībās. Sastādīt slimnieka aprūpes plānu un izvirzīt problēmu risināšanas mērķus un novērtēt to sasniegšanas pakāpi.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF3BakalaursObligātsInese Lācīte, Anastasija Zaičenko, Inese Budzila, Juris Meijers, Nataļja Tormane, Larisa Umnova, Kaspars Kivlenieks, Elina Eihlere
Māszinības, LFMZFb3BakalaursObligātsInese Lācīte, Anastasija Zaičenko, Inese Budzila, Juris Meijers, Nataļja Tormane, Larisa Umnova, Kaspars Kivlenieks, Elina Eihlere