Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inese Lācīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Veidot izpratni un apgūt zināšanas par infekciju slimību etioloģiju, to pārnešanas ceļiem, galveno klīnisko pazīmju atpazīšanu, diagnostikas iespējām, rīcību neatliekamos stāvokļos un iespēju izsargāties.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, ķīmijā, mikrobioloģijā, anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• atpazīt infekciju slimību simptomus un rīkoties neatliekamos stāvokļos;
• raksturot laboratorijas izmeklējumu principus;
• novērtēt iegūto datu kopumu, lai izprastu ārstēšanas pamatprincipus;
• izvērtēt profilaktiskos pasākumus katras infekcijas gadījumā.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta kursa studenti spēs patstāvīgi, ņemot vērā iegūto zināšanu kopumu, kā arī balstoties uz ārsta nozīmētām darbībām, veikt nepieciešamo preventīvo pasākumu saturu un formu.

Kompetences

Studenti spēj nodrošināt neatliekamo palīdzību infekciju slimību pacientam, izskaidrot profilakses nozīmi, organizēt prevencijas pasākumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP4Pirmais līmenisObligātsGuna Retere