Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Radioloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aina Kratovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Rentgenoloģija un radioloģija

Mērķis

Invazīvā radioloģija ir vispārējās radioloģijas apakšspecialitāte, kas ļoti strauji attīstās, pateicoties tehnoloģiskajam operācijas materiālu progresam un radioloģiskās operāciju vizuālās kontroles metožu attīstībai. Invazīvā Radioloģija sniedz iespēju veikt pacientam mazinvazīvas operācijas plaša spektra patoloģiju ārstēšanai.
Invazīvā Radioloģija aptver vaskulārās un nevaskulārās operācijas, ieskaitot onkoinvazīvās operācijas fluoroskopijas, ultrasonogrāfijas, CT/MRI kontrolē.
Kursa mērķis ir sniegt ieskatu Invazīvās Radioloģijas jomā. 8 nodarbību (10 tēmu) laikā tiks veikta visbiežāko invazīvās radioloģijas manipulāciju analīze. Katrā nodarbībā atbilstoši CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe) Medicīnas studentu nolikumam tiks iztirzāts sekojošs nodarbības saturs:
• Manipulācijas indikācijas, galvenās vadlīnijas;
• Pacienta sagatavošana;
• Manipulācijas pamatsoļi;
• Manipulācijā izmantojamie materiāli;
• Pēcoperācijas aprūpe.
Katras nodarbības pirmās 2 stundas tiks veltītas teorētiskai tēmas apguvei, bet 2 stundas praktiskajam darbam ar radioloģiskām darba stacijām, operāciju materiālu klāsta praktiskai iepazīšanai un mulāžām in-vitro manipulācijas tehnikas praktiskai apguvei ar reāliem instrumentiem.

Priekšzināšanas

Radioloģijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa laikā studenti apgūs Invazīvās radioloģijas manipulāciju CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiology Society) vadlīnijas un tehniskos pamatsoļus. Klīnisko gadījumu analīzē iegūtās zināšanas ļaus novērtēt invazīvās radioloģijas operācijas indikācijas un kontrindikācijas. Pacienta sagatavošanas operācijai soļu analīzē studenti apgūs nepieciešamo preoperatīvo radioloģisko un laboratoro izmeklējumu klāstu.

Prasmes

Kursa beigās studenti iegūs gan praktiskas klīniskās prasmes, gan spēs novērtēt konkrētas Invazīvās Radioloģijas operācijas veida pielietojuma iespējas atkarībā no pacienta patoloģijas.

Kompetences

Kursa noslēgumā studenti spēs orientēties invazīvās radioloģijas pamatmanipulāciju sniegtajās iespējās un ierobežojumos, ļaujot studentiem pilnvērtīgāk piedalīties un orientēties starpdisciplinārā pacientu aprūpē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēleAina Kratovska, Artūrs Šilovs
Medicīna, SSNMF10MaģistrsIerobežota izvēleArtūrs Šilovs, Aina Kratovska
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsIerobežota izvēleAina Kratovska, Artūrs Šilovs
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsIerobežota izvēle