Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs:Inese Lācīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Apgūt prasmi skatīt un risināt veselības aprūpes, sabiedrības veselības problēmas, pamatot to aktualitāti, veikt patstāvīgu pētījumu, analizēt pētījumos iegūtos rezultātus, tos apkopot.

Priekšzināšanas

Pētniecībā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kvalifikācijas darba prasību izpildes, students būs apguvis zināšanas, kas ļaus raksturot izvēlētās tēmas aktualitāti, aprakstīt pētījuma metodoloģiju un rezultātus, piedalīties pētnieciska rakstura jautājumu risināšanā un vadīšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students prot diferencēt nepieciešamās pētniecības metodes, lai sasniegtu rezultātu, atbilstoši izvirzītam pētījumam. Tiek attīstīta prasme diskutēt un aizstāvēt viedokli par izvēlēto tēmu.

Kompetences

Spēs novērtēt, plānot un nodrošināt pasākumus, lai veidotu kvalifikācijas darba teorētisko un pētījuma sadaļas.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP6Pirmais līmenisObligāts