Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs:Inese Lācīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Nostiprināt studiju kursā apgūtās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuras balstītas uz "Ārsta palīgs" profesijas standartā definētajām profesionālajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm ārsta palīga darbā aprakstīto uzdevumu veikšanai.

Priekšzināšanas

Apgūtās zināšanas un prasmes studiju programmā Ārsta palīgs.

Rezultāti

Zināšanas

Nostiprinās studiju programmā Ārsta palīgs apgūtās zināšanas slimību diagnostikā, ārstēšanā un profilakses nodrošināšanā, neatliekamās palīdzības sniegšanā cietušajiem, kā arī darba organizācijā un komandas darbā atbilstoši profesijas standartam.

Prasmes

Pilnveidos ārsta palīga profesionālās prasmes profesijas standartā aprakstīto uzdevumu veikšanai.

Kompetences

Spēs pielietot Ārsta palīgs profesijas standartā definētās profesionālās prasmes ārsta palīga uzdevumu veikšanā, izvērtēt rezultātus un pieņemt lēmumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP6Pirmais līmenisObligātsSolvita Smilgzieda, Mihails Dolguševs, Anete Geršmane, Arta Gertnere, Kristaps Šablinskis