Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dagnija Deimante
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē; veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisku lietošanu.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa programmas apjomā (B1 – C1).

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• atpazīs profesionālo terminoloģiju dažāda veida tekstos;
• nosauks medicīnas jomā visbiežāk izmantojamās terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā;
• aprakstīs dažādas ar pacientu aprūpi saistītas problēmas, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: atlasīt un pareizi izmantot terminoloģiju mutvārdu saziņai un rakstos medicīnas jomā, izmantot piemērotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai paustu savu viedokli gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās ar dažādu vecumu pacientiem atkarībā no pacientu veselības problēmām, gan arī slimnīcu/poliklīniku vidē dažādās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP2Pirmais līmenisObligātsDagnija Deimante