Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 0
Kursa vadītājs:Egils Korņevs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Kursa beigās studentam vajadzētu būt integrētām zināšanām par mutes, sejas un žokļu ķirurģiju no iepriekšējiem studiju gadiem, pievienojot onkostomatoloģiju, ortognātisko ķirurģiju, kā arī prast veikt mazas ķirurģiskas operācijas un manipulācijas zobārstniecībā, kā arī būt spējīgam turpināt pēcdiploma apmācību rezidentūrā mutes, sejas un žokļu ķirurģijas vai ar to saistītā specialitātē.

Priekšzināšanas

Topogrāfiskajā anatomijā un operatīvajā ķirurģijā mutes, sejas un žokļu rajonā, mutes ķirurģijā, patofizioloģijā vispārējā un speciālajā patoloģijā, vispārējā ķirurģijā, diagnostiskajā radioloģijā, iekšķīgās slimībās ar propedeitikas pamatiem, farmakoloģijā, neatliekamajā palīdzībā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā tiks iegūtas pamatzināšanas un students spēs izklāstīt etiopatoģenēzi, klīnisko izpausmi, diagnostiku, ārstēšanas principus un metodes visa mutes, sejas un žokļu rajona patoloģijā, iekļaujot sāpju kontroli, neatliekamo palīdzību, mutes ķirurģiju, iekaisuma slimības un traumas, audzēju saslimšanas un ortognātisko ķirurģiju, ētiskos un administratīvos principus, komunikācijas īpatnības mutes, sejas un žokļu ķirurģijas praksē.

Prasmes

Studiju programmas apguves rezultātā studenti pratīs identificēt patoloģiju sejas žokļu rajonā, nepieciešamības gadījumā veikt patstāvīgu ārstēšanu vai nosūtīt pacientu pie cita speciālista, attiecīgu procedūru veikšanai (sāpju un baiļu kontrole, neatliekamā palīdzība, ekstrakcija, intraorāla incīzija, biopsija, nelielas dentoalveolārās ķirurģijas operācijas), spēs prasmīgi komunicēt ar pacientu, viņa ģimenes locekļiem, kā arī ar citiem medicīnas speciālistiem.

Kompetences

Būt kompetentam par mutes, sejas un žokļu rajona saslimšanu un traumu diagnostiku un ārstēšanas metožu izvēli ētiskajā praksē, ievērojot attiecīgos noteikumus un ierobežojumus, nozīmējot pacientam ārstēšanu, vai nosūtot pie attiecīgā speciālista. Studenti sapratīs mūžizglītības nozīmi.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF10MaģistrsObligātsKaspars Stāmers, Gunārs Lauskis, Aleksandrs Grišuļonoks, Anna Ivanova, Mārtiņš Lauskis, Aldis Rozenblats, Egils Korņevs, Juris Svaža
Zobārstniecība, SSNSF10MaģistrsObligātsAleksandrs Grišuļonoks, Anna Ivanova, Gunārs Lauskis, Juris Svaža
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz10MaģistrsObligāts