Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Akota
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Apgūt pamatzināšanas un prasmes izdarīt uz fantomiem lokālās zobārstniecības anestēzijas, vienkāršās eksodontijas, griezienu izdarīšanas, šuvju uzlikšanas, starpžokļu fiksācijas manipulācijas, lai students spētu uzsākt nodarbības klīnikā.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, histoloģija, klīniskā patoloģiskā fizioloģija, rentgenoloģija un radioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studentam jāzina ķirurģiskā anatomija, anatomiskās normas un variantu gadījumos saistība ar zobu un žokļu ķirurģiju, iekaisumiem un traumām sejas un žokļu rajonā, siekalu dziedzeru, žokļa - deniņu locītavas, limfmezglu un asinsvadu slimībām un traumām; reparatīvas reģenerācijas klīniskie aspekti. Spēj nosaukt anestēzijas un zobu ekstrakcijas metodes un instrumentus, kā arī zina pirmās preklīniskās vispārējās iemaņas zobu anestēzijas un eksodontikas jomā. Jāzina neatliekamās medicīniskās palīdzības algoritms.

Prasmes

Studentam jāprot demonstrēt sagatavošanās operācijai, ķirurģisko instrumentu un materiālu izvēle stomatoloģiskām operācijām, anestēzijas un eksodontijas metodikas uz fantoma, brūču šūšanas un starpžokļu ligatūru uzlikšana uz modeļiem.
Jāprot demonstrēt sagatavošanās operācijai mutes, sejas un žokļu rajonā: maska, cepure, brilles, roku mazgāšana, sterila halāta un cimdu uzvilkšana.
Jāprot demonstrēt zobārstnieciskā lokālā anestēzija: injektora, adatas un virzuļampulas izvēle un salikšana lietošanai, infiltrācijas, mandibulāra, n. palatinus major, n. nasopalatinus, n. mentalis anestēzija uz manekena, adatas un virzuļampulas nodošana utilizācijai, injektora nodošana sterilizācijai.
Jāprot demonstrēt zobu ekstrakcija uz manekena: zobārstniecības krēsla un apgaismojuma noregulēšana, maigļu izvēle, ķirurga vieta, kreisās rokas darbība, maigļu uzlikšana, uzbīdīšana, fiksācija, zoba luksācija un izņemšana, alveolas malu repozīcija un tampona uzlikšana.
Jāprot demonstrēt griezieni, šuvju uzlikšana un noņemšana: instrumentu un materiālu izvēle, grieziena plānošana un izdarīšana, šuve, diega sasiešana un nogriešana, šuves noņemšana uz modeļa.
Jāprot demonstrēt starpžokļu fiksācija ar ligatūru: instrumentu un stieples izvēle, Ivy un Ernsta ligatūru uzlikšana, stiepļu galu nogriešana un pielocīšana. Žokļu šinu uzlikšana.
WAND injektora lietošana.
Jāprot demonstrēt kardiopilmonālo reanimācija uz manekena: stāvokļa novērtēšana, elpināšana, sirds masāža.

Kompetences

Izvēlēties atbilstošu anestēzijas metodi un instrumentus noteikta zoba ekstrakcijai, kā arī griezienu izdarīšanu, šuvju uzlikšanu, starpžokļu fiksāciju, lai varētu uzsākt klīnisko apmācību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz4MaģistrsObligātsIlze Prikule, Lana Mičko, Juris Svaža, Andris Bīgestāns, Ilze Akota, Kaspars Stāmers, Ieva Bāgante
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF4MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF4MaģistrsObligāts