Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Larisa Umnova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Klīniskā farmācija

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas klīniskās jomās – saslimšanu patofizioloģijā, nefroloģisko slimību klīniskās izpausmēs, izmeklējumu novērtēšanā, ārstēšanas pamatmetodēs un nieru un urīnceļu saslimšanu farmakotarpijas iespējās.
Studiju modulis ietver integrētu apmācības ciklu, kurā students pēctecīgi iepazīstas ar slimību grupas patoloģisko fizioloģiju, klīnisko farmakoloģiju, klīniskām izpausmēm, izmeklēšanās iespējām, izmeklējumu datu interpretāciju, ārstēšanas principiem un veidiem un saslimšanas farmakoterapijas iespējām.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijas pamati, fizioloģijas un patoloģijas pamati, medicīniskā bioķīmija, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves students zinās:
• nieru un urīnceļu slimību rašanās iemeslus un mehānismus;
• biežākās nieru un urīnceļu slimību klīniskās izpausmes un komplikācijas;
• nieru un urīnceļu izmeklēšanas iespējas un iegūto rezultātu interpretācijas;
• nieru un urīnceļu slimību ārstēšanas pamatveidus;
• nieru un urīnceļu saslimšanu farmakoterapijas iespējas.

Prasmes

Students spēs:
• analizēt un interpretēt nieru un urīnceļu izmeklējumu rezultātus;
• izvērtēt nefroloģisku pacientu farmakoterapiju.

Kompetences

Students varēs:
• sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam nieru un urīnceļu slimību pacientam medikamentozas ārstēšanas plānu;
• izvērtēt medikamentozās ārstēšanas metožu priekšrocības un trūkums, sasaistot ar pacienta izmeklējumu datiem;
• uzraudzīt medikamentozās terapijas gaitu, prognozēt blaknes un plānot to novēršanu, kā arī sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsObligātsViktorija Kuzema