Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dace Baltiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas klīniskās jomās - saslimšanu patofizioloģijā, onkoloģisko slimību klīniskās izpausmēs, izmeklējumu novērtēšanā, ārstēšanas pamatmetodēs un onkoloģiskas saslimšanas farmakotarpijas iespējās.
Studiju modulis ietver integrētu apmācības ciklu, kurā students pēctecīgi iepazīstas ar slimību grupas patoloģisko fizioloģiju, klīnisko farmakoloģiju, klīniskām izpausmēm, izmeklēšanās iespējām, izmeklējumu datu interpretāciju, ārstēšanas principiem un veidiem un saslimšanas farmakoterapijas iespējām.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijas pamati, fizioloģija un patoloģija pamati, medicīniskā bioķīmija, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves students zinās:
• kanceroģenēzes, ģenētikas, audzēju bioloģijas un epidemioloģijas pamatprincipus;
• audzēju klasifikācijas principus;
• biežākās onkoloģisko slimību klīniskās izpausmes un komplikācijas;
• vēža pacientu aprūpes un medikamentozās ārstēšanas principus;
• onkoloģisko saslimšanu farmakoterapijas iespējas.

Prasmes

Students spēs:
• informēt pacientus par zināmajiem vēža riska faktoriem, skrīninga diagnostikas iespējām;
• izvērtēt onkoloģiska pacienta aprūpi un medikamentozo ārstēšanu;
• novērtēt un interpretēt onkoloģisko saslimšanu izmeklējumu rezultātus;
• izvērtēt onkoloģisko saslimšanu medikamentozo ārstēšanu

Kompetences

Students varēs:
• sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam onkoloģisku slimību pacientam medikamentozas ārstēšanas plānu;
• izvērtēt medikamentozās ārstēšanas metožu priekšrocības un trūkums, sasaistot ar pacienta izmeklējumu datiem;
• uzraudzīt medikamentozās terapijas gaitu, prognozēt blaknes un plānot to novēršanu, kā arī sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.