Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Gunta Sumeraga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Otorinolaringoloģija

Mērķis

Izglītot studentus par otorinolaringoloģijas nozīmi kopējā patoloģijā, iepazīstināt studentus ar ausu, kakla un deguna slimībām, to klīniskajām izpausmēm, diagnostiku, profilaksi un ārstēšanu, kā arī veidot nepieciešamās prasmes otorinolaringoloģijas orgānu izmeklēšanā.

Priekšzināšanas

Anatomijā, normālajā un patoloģiskajā fizioloģijā, akustikā, topogrāfiskajā anatomijā un ķirurģijā, farmakoloģijā. Vēlamas zināšanas rentgenoloģijā un radioloģijā, onkoloģijā, infekcijas slimībās, stomatoloģijā, neiroloģijā, fizioterapijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas un:
• raksturo deguna, deguna blakus dobumu, rīkles, balsenes un auss klīnisko anatomiju, izklāsta to fizioloģiju un galvenās funkcijas;
• apraksta dzirdes un līdzsvara aparāta uzbūvi, darbības principus, iespējamos traucējumus;
• izskaidro runas, valodas un balss veidošanos;
• identificē ausu, kakla un deguna slimības;
• klasificē ārstēšanas metodes un organizē ārstēšanas plānu;
• savlaicīgi atpazīst slimību komplikācijas, sarežģītu, grūti ārstējamu slimību gadījumā ģenerē starpdisciplināru sadarbību;
• izskaidro ar anatomiski cieši saistīto orgānu anatomisko īpatnību nozīmi dažādās vecuma grupās.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• demonstrē prasmes un iemaņas LOR orgānu endoskopiskajā izmeklēšanā;
• prot interpretēt papildus izmeklējumu – dzirdes pārbaužu un radioloģisko izmeklējumu rezultātus;
• izskaidro un pārliecinoši pacientiem un/vai viņu vecākiem iesaka ausu un kakla slimību profilakses, dzirdes higiēnas metodes;
• orientējas ausu kakla un degunu slimību medikamentozās un ķirurģiskās ārstēšanas metodēs.

Kompetences

• spēj plānot savu zinātnisko darbu, izmantojot literatūras pārskatos atrastos uz zinātniskiem pierādījumiem balstītos medicīnas pētījumu rezultātus;
• pamato savu viedokli slimību ārstēšanas plāna izstrādāšanā;
• novērtē un prognozē slimību rezultātu;
• pārzina LOR orgānu onkoloģisko slimību riska faktorus, ārstēšanas metodes un prognozi ietekmējošos faktorus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF8MaģistrsObligātsNadežda Starinska, Jānis Sokolovs, Kitija Daina, Renāta Klagiša, Gunta Sumeraga, Alise Adoviča, Romāns Dzalbs, Ligita Kupica, Andrejs Lifšics
Zobārstniecība, SSNSF8MaģistrsObligātsIlze Dobele, Kristaps Dambergs, Renāta Klagiša, Ligita Kupica, Andrejs Lifšics, Romāns Dzalbs, Gunta Sumeraga
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz8MaģistrsObligāts