Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ortopēdijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ruta Jakušonoka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ortopēdija

Mērķis

Papildināt zināšanas, attīstīt prasmes un apgūt jaunas metodes kustību un balsta aparāta traumu un saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā.

Priekšzināšanas

Jāzina cilvēka normālā un patoloģiskā anatomija, fizioloģija, aseptika un antiseptika, propedeitika, farmakoloģija, mikrobioloģija, neatliekamā medicīniskā palīdzība un studiju kursā A “Ortopēdija” iegūtās zināšanas un prasmes.

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot B daļas studiju kursu, students zinās traumas (t.sk. politraumu) guvušu pacientu ar ortopēdiskām traumām un pacientu ar ortopēdiskām saslimšanām izmeklēšanas algoritmus, neatliekamās manipulācijas uzņemšanas nodaļā, konservatīvās ārstēšanas, osteosintēzes, artroskopijas, lielo locītavu endoprotezēšanas pamatprincipus un rehabilitācijas uzdevumus.

Prasmes

Students pratīs veikt izmeklēšanu pacientiem ar ortopēdiskām traumām, t.sk. smagas traumas (politraumu) guvušiem pacientiem saskaņā ar algoritmiem, pacientiem ar ortopēdiskām saslimšanām, veikt atsevišķas neatliekamas manipulācijas, osteosintēzes un artroskopijas pamata iemaņas simulētā vidē.

Kompetences

Students pratīs pielietot apgūtos izmeklēšanas un ārstēšanas algoritmus, noteikt diagnozi, sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, kā arī mācēs izskaidrot un pamatot ārstēšanas pamatprincipus un novērtēt prognozi.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēleJusts Sauka, Pēteris Studers, Ruta Jakušonoka, Una Bladiko, Kristaps Knohenfelds, Andris Džeriņš, Andris Jumtiņš, Laura Andersone, Evita Rumba
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēleRuta Jakušonoka