Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Liene Preisa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Veidot izpratni par mentālām un psihiatriskām slimībām no medicīniska, psiholoģiska un sociāla aspekta dažādu vecuma grupu kontekstā, izveidot praktiskās iemaņas pacientu interviju veidošanā, neatliekamās palīdzības situācijās akūto psihisko patoloģiju gadījumos. Sniegt teorētiskās zināšanas mentālā aprūpē.

Priekšzināšanas

Zināšanas fizioloģijā, anatomijā, saskarsmē.

Rezultāti

Zināšanas

Aprakstīs psihiatrijas un mentālo slimību etiopatoģenēzi, klīniku, diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipus.

Prasmes

Spēs izvērtēt psihiatrisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, simptomātiku, diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipus un diferencēt tās pēc smaguma un bīstamības pakāpes, definēs tos pēc SSK-10 klasifikatora. Demonstrēs terapeitiskas saskarsmes iemaņas ar dažāda vecuma mentālo slimību pacientiem.

Kompetences

Spēs izvērtēt un risināt ar mentālām slimībām saistītās gadījumu problēmas, diferencēs psihotiskos traucējumus, projektēs darbību akūto psihisko patoloģiju gadījumos un krīzes situācijās, un spēs sniegt neatliekamo palīdzību psihožu gadījumos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP5Pirmais līmenisObligātsLiene Preisa