Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Larisa Umnova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Klīniskā farmācija

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas klīniskās jomās – saslimšanu patofizioloģijā, pulmonoloģisko slimību klīniskās izpausmēs, izmeklējumu novērtēšanā, ārstēšanas pamatmetodēs un elpošanas sistēmas saslimšanas farmakoterpijas iespējās.
Studiju modulis ietver integrētu apmācības ciklu, kurā students pēctecīgi iepazīstas ar slimību grupas patoloģisko fizioloģiju, klīnisko farmakoloģiju, klīniskām izpausmēm, izmeklēšanās iespējām, izmeklējumu datu interpretāciju, ārstēšanas principiem un veidiem, un saslimšanas farmakoterapijas iespējām.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un patoloģijas pamati; medicīniskā bioķīmija; farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves students zinās:
• elpošanas orgānu slimību izcelsmes mehānismus;
• biežākās elpošanas orgānu slimību klīniskās izpausmes un komplikācijas;
• elpošanas orgānu slimību izmeklēšanas metodes;
• elpošanas orgānu slimību ārstēšanas pamatveidus;
• elpošanas orgānu slimību medikamentozās ārstēšanas principus.

Prasmes

Students spēs:
• novērtēt un interpretēt elpošanas sistēmas izmeklējumu rezultātus;
• izvērtēt medikamentozo ārstēšanu pacientam ar plaušu patoloģiju.

Kompetences

Students varēs:
• sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam plaušu slimību pacientam medikamentozas ārstēšanas plānu;
• izvērtēt medikamentozās ārstēšanas metožu priekšrocības un trūkumus, sasaistot ar pacienta izmeklējumu datiem;
• uzraudzīt medikamentozās terapijas gaitu, prognozēt blaknes un plānot to novēršanu, kā arī sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsObligātsNataļja Voskresenska