Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Larisa Umnova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas klīniskās jomās – saslimšanu patofizioloģijā, reimatoloģisko slimību klīniskās izpausmēs, izmeklējumu novērtēšanā, ārstēšanas pamatmetodēs un reimatoloģiskas saslimšanas farmakotarpijas iespējās.
Studiju modulis ietver integrētu apmācības ciklu, kurā students pēctecīgi iepazīstas ar slimību grupas patoloģisko fizioloģiju, klīnisko farmakoloģiju, klīniskām izpausmēm, izmeklēšanas iespējām, izmeklējumu datu interpretāciju, ārstēšanas principiem un saslimšanas farmakoterapijas iespējām.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijas, fizioloģijas un patoloģijas pamati, medicīniskā bioķīmija, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves students zinās:
• reimatoloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi;
• biežākās reimatoloģisko slimību klīniskās izpausmes un komplikācijas;
• reimatoloģisko saslimšanu diagnostisko izmeklējumu rezultātu izvērtēšanu;
• reimatoloģisko slimību ārstēšanas pamatveidus;
• reimatoloģisko saslimšanu farmakotarapijas iespējas.

Prasmes

Students spēs:
• novērtēt un interpretēt reiamtoloģisku saslimšanu diagnostisko izmeklējumu rezultātus;
• izvērtēt reimatoloģisku saslimšanu medikamentozo ārstēšanu.

Kompetences

Students varēs:
• sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam reimatoloģijas slimību pacientam medikamentozas ārstēšanas plānu;
• izvērtēt medikamentozās ārstēšanas metožu priekšrocības un trūkumus, sasaistot ar pacienta izmeklējumu datiem;
• uzraudzīt medikamentozās terapijas gaitu, prognozēt blaknes un plānot to novēršanu, kā arī sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.